Tips voor brandveilige huurwoningen

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Wat kan een huurder zelf doen om zijn huurwoning brandveiliger te maken? Om huurders hierover voor te lichten, heeft de Brandweer in samenwerking met Aedes een folder Brandveilige huurwoning ontwikkeld met handige tips. 

Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning. Vaak met alleen materiële schade, maar soms ook erger. Gelukkig kunnen bewoners zelf veel doen om een huurwoning brandveiliger te maken, zodat zij bij het uitbreken van brand de gevolgen kunnen beperken. De folder bevat een checklist voor de huurder om te controleren hoe brandveilig zijn woning is en tips over wat hij zelf kan doen om de woning brandveiliger te maken.

Voorschriften

Opdrachtgevers moeten zich aan bepaalde voorschriften houden om de brandveiligheid van gebouwen te kunnen garanderen. De regels daarvoor zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Handreiking brandveiligheid

Bepaalde woningen gebouwd in de periode 1950-1970 voldoen mogelijk niet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen voor brandveiligheid. De houten platdakconstructies van deze woningen bieden onvoldoende weerstand tegen brandoverslag. In de Handreiking Brandveiligheid, een publicatie van de VROM-inspectie, staat welke woningen verminderd brandveilig zijn en wat huurders en verhuurders kunnen doen om de kans op brand te verkleinen.