Subsidie voor opstarten nieuwe woonvormen verruimd

Nieuws Nieuws · 19 februari 2020

Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers van een woonzorgarrangement kunnen een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aanvragen. De subsidie beoogt nieuwe bewonersinitiatieven te steunen. Corporaties zijn hier vaak bij betrokken. Wat houdt de subsidieregeling in en welke verruiming is er per 19 februari 2020 doorgevoerd?

De subsidieregeling

  • Een initiatiefnemer met een goed idee kan hiermee subsidie aanvragen om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Voor deze fase is maximaal 20.000 euro per project beschikbaar.
  • De overheid staat garant voor 90 procent van de leningen in de ontwikkelingsfase en voor 15 procent van de leningen in de bouwfase. Per plan is de borging maximaal 180.000 euro. Het kabinet wil zo elk jaar ongeveer 55 projecten stimuleren. Vanaf 2021 is er maximaal 164,4 miljoen euro beschikbaar voor deze borgstellingen.
  • Bij het bouwen en verhuren of verkopen van het project staat het Rijk garant voor een achtergestelde lening van maximaal 15 procent van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. Per plan is de borging maximaal 1.600.000 euro. Naar verwachting zijn hier jaarlijks vijftig projecten mee te financieren.
  • Een onderdeel van de SWZ is dat bewoners en sociale ondernemers een subsidie kunnen krijgen om de haalbaarheid van de woonvorm te onderzoeken. De belangrijkste wijzigingen in deze initiatieffase zijn:

  • Met de verruiming komen behalve wooninitiatieven voor ouderen ook initiatieven in aanmerking van ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Door de verwachte vraag naar verpleeghuiszorg is stimulering van deze kleinschalige wooninitiatieven gewenst.

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/swz.

Initiatieven komen lastig van de grond

Ouderen wonen steeds vaker langer zelfstandig thuis. Om dat meer en beter mogelijk te maken zijn nieuwe woonvormen nodig die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig is. Met de subsidie wil de overheid de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen stimuleren.

Er komen meer mogelijkheden om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen. De vereiste dat de subsidie alleen in te zetten is voor een externe procesbegeleider vervalt. Alle kosten die verband houden met het onderzoeken van de haalbaarheid van een woonzorgarrangement komen straks in aanmerking.

Fysieke grond is nodig

Minister de Jonge (VWS) ondertekende als onderdeel van de subsidie op 3 april 2019 een overeenkomst met een aantal banken. De minister gaf aan dat de gemaakte afspraken met de banken belangrijk zijn voor de ontwikkeling van woonvormen. Hij benadrukte dat de financiering niet het enige obstakel is. Naast geld is ook fysieke ruimte nodig voor de ontwikkeling van deze initiatieven. De minister roept gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen.