Checklist gemengd wonen

Als je kwetsbare groepen moet huisvesten, kun je dat maar beter goed doen. Dat is de overtuiging van Krista Bosman van woningcorporatie De Alliantie. Zij is een van de opstellers van de Checklist gemengd wonen. Belangrijkste les: zorg dat alle rollen en belangen vooraf duidelijk zijn en denk niet dat het zomaar ontstaat.

De checklist bevat aandachtspunten voor medewerkers van corporaties, zorginstellingen en gemeenten die een project gemengd wonen opzetten. Adviseur maatschappelijke huisvesting Bosman stelde de checklist op samen met andere deelnemers van de leergang Gemengd Wonen. Deze leergang ontstond door toenemende behoefte aan complexen met diverse doelgroepen: ouderen met jongeren, jongeren met vergunninghouders etc.

Zoekende

‘Wij waren ook zoekende. We hadden een project volledig uitgedacht voor we bij de gemeente Almere aanklopten voor cofinanciering van een communitybuilder. Die liet zich moeilijk overtuigen want had eerder betrokken willen zijn. Kijk dus in het begin met alle partijen naar ieders belangen, wie wat inbrengt aan geld, menskracht en andere zaken en maak taken en rollen direct duidelijk’, vertelt Bosman.

De checklist helpt hierbij en biedt aanknopingspunten voor de continuïteit. ‘Projecten die voortvarend beginnen maar waar iedereen na de start de handen vanaf trekt, leveren problemen op. Dat kost je de geloofwaardigheid van de buren’, zegt Bosman.

Ideaal

‘Het ideaal is dat iedereen prettig samenleeft. Denk niet dat dat zo geregeld is. Het kost zeker in het begin veel tijd en moeite’, aldus Bosman. Vandaar de lijvige checklist die rekening houdt met alle facetten van gemengd wonen in soorten en maten. ‘In de kern sta je voor dezelfde uitdagingen, maar het hangt af van met wie je samenwerkt, of de gemeente meedoet en van de buurt’, aldus Bosman. Ze heeft met de medeopstellers vijf projecten bezocht:

Lessen

‘De lessen: denk je project goed uit met elkaar, ook om het betaalbaar te houden. Beheer en financien moeten op orde zijn. Een gemeenschappelijke ruimte is belangrijk, maar ook het regelen van activiteiten zodat mensen elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten’, zegt Bosman. 

Gemengd wonen is niet geschikt voor groepen die veel zorg vergen. De balans tussen ‘dragende en vragende’ bewoners moet goed zijn. Bij De Saffier zaten de jongeren aanvankelijk in een andere vleugel dan de ouderen. ‘Dat werkte niet. Ontmoeting is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van gemengd wonen’, besluit Bosman.