Concrete afspraken en vernieuwing woonzorgconcepten hard nodig

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 30 oktober 2019
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Gemeenten zijn aan zet om met woningcorporaties en andere partijen afspraken te maken over ouderenwoningen met zorg en begeleiding. Deze zijn nu nog afwezig of weinig concreet. Aedes pleit voor een gerichte bijdrage vanuit het ministerie van VWS voor een stimulans aan innovatie in woonzorgconcepten.

Platform31 ziet dat veel gemeenten wel prestatieafspraken maken over wonen en zorg, maar dat de afspraken vaak nog abstract zijn. Dit schrijft minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer. Daardoor kunnen de rollen en verantwoordelijkheden van partijen niet duidelijk zijn.

Allereerst moeten gemeenten de lokale behoefte aan ouderenwoningen bepalen met woningcorporaties en andere lokale partijen zoals zorgaanbieders, projectontwikkelaars en ouderen. Wat voor soorten woningen zijn er hier nodig? Daarnaast moeten zij prestatieafspraken maken over de woningen met zorg en begeleiding en daaraan concrete acties verbinden.

Woonzorgconcepten

Ouderen wonen langer zelfstandig en hebben volgens onderzoek van onderzoeksbureau Rigo veranderende woonwensen. Daardoor is er veel vraag naar nieuwe woonzorgconcepten. Ouderen willen vaak samenwonen, maar in een eigen woning met voldoende zorg en begeleiding. Corporaties en gemeenten werken hier hard aan, onder andere via het programma ‘Langer thuis.’ En er zijn ook diverse goede voorbeelden.

Helaas komen corporaties daarbij regelmatig belemmerende regelgeving tegen. Verder zijn er onvoldoende goede afspraken over zorg en begeleiding die, samen met de noodzakelijke extra voorzieningen, de kostprijs behoorlijk verhogen. Dat maakt zulke woningen te duur voor rendabele verhuur.

Gerichte bijdrage

Aedes pleit voor een gerichte bijdrage vanuit het ministerie van VWS om innovatie in deze woonzorgprojecten op gang te brengen en nieuwe concepten te ontwikkelen. Corporaties kunnen daarmee hun onrendabele top op dit soort projecten afdekken.