Studenten en senioren in één huis

Nieuws 2 mei 2022

In een seniorencomplex van Vidomes in Zoetermeer wonen sinds september 2021 twee studenten. In ruil voor woonruimte organiseren zij sociale activiteiten voor de bewoners in het complex. Twee vliegen in één klap dus.

‘Er was behoefte aan meer onderling contact in het complex’, vertelt gebiedsconsulent Inge van Oosten. ‘En dan ga je kijken hoe je dat kunt faciliteren.’ Al googelend kwam Van Oosten bij Connect Generations, een organisatie die bemiddelt tussen studenten en ouderen en zo bijdraagt aan verbinding tussen generaties. 

Nieuwe contractvorm, screening en begeleiding

Gezamenlijk werd een nieuwe vorm van wonen en ondersteuning op papier gezet: studenten zetten zich 30 uur per maand in voor de bewoners, in ruil voor woonruimte in het complex. Ze organiseren spelletjesmiddagen, koffieochtenden of gaan met een bewoner wandelen in het park. De studenten verlenen geen zorg en voeren geen onderhoudsklusjes uit. Wel hebben zij een signalerende en ondersteunende taak (bijvoorbeeld als iemand hulp nodig heeft met zijn mobiele telefoon).  

De studenten worden gescreend en begeleid door Connect Generations, vertelt Van Oosten. ‘Zij hebben al veel ervaring met het screenen van jongeren voor deze doelgroep en het bespaart ons tijd.’ De begeleiding en de verwachtingen zijn vooraf afgestemd en worden ook tussentijds geëvalueerd. Gitta Klopper van Connect Generations vult aan: ‘De dynamiek tussen generaties en het samen leven geeft een nieuwe invulling aan ouderenhuisvesting. Het welzijn van ouderen verbetert en de eenzaamheid vermindert.’ 

Kosten en baten voor Vidomes?

‘We zien nu al dat er meer onderling contact is tussen de bewoners en dat ze elkaar sneller weten te vinden voor een praatje. Dat wilden we met deze pilot in ieder geval bereiken.’ Bijkomend voordeel is dat Vidomes op deze manier ook een (kleine) bijdrage kan leveren in het huisvesten van studenten.

En wat het Vidomes kost? Huurderving en een beetje tijd om bij te springen in de begeleiding van de studenten. Zoals met kerstmis. ‘Toen hadden de studenten zelf een supermarkt bereid gevonden om kerststollen te sponsoren. In plaats van de verwachte kleine stollen, kregen ze 100 grote exemplaren mee! Dan spring je gauw in je auto om te helpen met vervoer.’