65-plussers laten doorstromen: hoe doe je dat?

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Hoe kunnen we 65-plussers stimuleren om te verhuizen naar een beter passende woning zodat grote woningen vrijkomen voor jonge gezinnen en starters? Met die vraag gingen 7 gemeenten, 8 corporaties en huurdersorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland samen aan de slag, nadat gemeenten vanuit het provinciale traject ‘Stimuleren doorstroming senioren’ een subsidie hadden ontvangen. Het pilotjaar is inmiddels afgerond; de regeling wordt in ieder geval met een jaar verlengd. 

Huurbehoud én 1000 euro verhuisbonus

‘We wilden het de huurders makkelijk maken, niet te veel voorwaarden scheppen. Gemeenten wilden vooral de doorstroom bevorderen met huurbehoud’. Aan het woord is Dion Heinis, sinds 3 jaar adviseur bij Parteon. Dat laatste bleek voor sommige corporaties wat lastiger. ‘2 wethouders en 2 corporatiebestuurders zijn toen intensief met elkaar gaan overleggen. Huurbehoud werd onderdeel van de regeling, maar er was meer nodig. Uiteindelijk ontstond er door het overleg een wederkerige en eenvoudige regeling.

De regeling biedt regionale keuzevrijheid: 65-plussers kunnen ook elders in de regio gaan wonen en worden ondersteund bij de nieuwe oplossing. Van de 60 huurders die met de regeling verhuisden, woont nu ongeveer een derde in een andere gemeente. ‘We proberen creatief mee te denken en bieden verschillende woonvormen, uiteraard altijd gelijkvloers.’ De helft van de huurders die van de regeling 65+ Verhuisvoordeel gebruikmaakte, liet een eengezinswoning achter, een derde een appartement zonder lift. ‘Op deze manier hebben we afgelopen jaar waardevolle verhuisketens in gang gezet.’

Kijk ook eens bij
De 65+Verhuisregeling lost de schaarste op de woningmarkt niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtige verdeling.
Harry Platte
directeur-bestuurder Parteon

Evaluatie vraagt om bijsturing

Bij de evaluatie bleek dat met name huurbehoud voor de huurders een motivatie was om te verhuizen. De verhuisbonus en de ondersteuning vanuit de corporaties volgden als goede tweede en derde. De regeling moet nog wel meer bekendheid krijgen, zodat meer ouderen hiervan gebruik gaan maken. ‘Een mooie doelstelling voor het tweede jaar. In 2023 wordt in Zaanstad een nieuwbouwproject met appartementen opgeleverd. We proberen ook deze ook met de regeling te verbinden.’ 

Het huurbehoud is na de evaluatie wel iets veranderd. Een aantal deelnemers verhuisde van de ene seniorenwoning naar een andere. Die verhuizingen leveren weinig doorstroom voor andere doelgroepen op. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Daarom geldt huurbehoud voortaan alleen nog als deelnemers een woning achterlaten die groter is dan 70 m2 en minstens 4 kamers heeft. Daarom geldt het huurbehoud alleen nog voor grotere woningen en woningen die niet-gelijkvloers zijn. De verhuisbonus blijft wel beschikbaar voor alle deelnemers.

Als corporaties kijken we natuurlijk goed naar de geografische spreiding en diversiteit van de woningen die wij aanbieden. De regeling maakt het ook mogelijk om makkelijk te verhuizen van de ene naar de andere woningcorporatie, en van de ene naar de andere gemeente. Zo willen we samen met gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties ouderen een (meer) geschikt thuis bieden en de kans voor starters, waaronder gezinnen, op een passende woning vergroten.
Harry Platte
directeur-bestuurder Parteon

Tips van Parteon

  • Kijk over de organisatie- en gemeentegrenzen heen, werk samen waar mogelijk.
  • Zorg voor wederkerigheid: vraag ook ‘iets’ terug van de gemeente.
  • Probeer creatief mee te denken; soms zijn er meer oplossingen mogelijk.