Hoe bevorder je de doorstroming van senioren?

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Ouderen verhuizen relatief weinig en hebben vaak ook geen verhuiswens. Doorstroming van deze doelgroep is echter belangrijk om te komen tot een evenwichtigere verdeling op de woningmarkt. Het biedt starters, waaronder gezinnen, de kans op een passende woning. En ouderen komen terecht in een (meer) geschikte woning, belangrijk voor het langer thuis wonen. Maar hoe kan je doorstroming bevorderen? Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. 

5 interventie-categorieën waarmee je aan de slag kunt

Het onderzoek leverde 5 interventie-categorieën op: passend wonen, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang. Zie afbeelding hieronder. Uit de quickscan blijkt dat gemeenten en woningcorporaties (en in mindere mate maatschappelijke en commerciële initiatieven), vaak meerdere instrumenten naast elkaar inzetten om succesvol te zijn. Lokaal samenwerken met gemeenten en andere (zorg)instanties, goed luisteren naar de klant en zo maatwerk leveren, zijn de succesfactoren bij doorstroming. 

interventieschema doorstroom ouderen

Ontzorgen en senioren op weg helpen

Veel senioren zijn onvoldoende bekend met de snel veranderende digitale samenleving. Daardoor zijn ze minder goed op de hoogte van nieuwe maatregelen en mogelijkheden. Het is dus belangrijk om actief te luisteren naar hun behoeften en hen te ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen. ‘Ouderen zijn vaak eerder op zoek naar een helpende hand dan naar een financiële compensatie’, zo is een veelgehoorde reactie.

Start met een gezamenlijke pilot

Waar te beginnen met het bevorderen van doorstroming? Het algemene advies is ‘start klein’ en kijk naar voorbeelden bij andere corporaties. Inventariseer de behoefte en mogelijkheden bij jouw corporatie, zoek samenwerking met gemeenten en zorginstanties en ga samen aan de slag. Durf te experimenteren en leer van iedere ervaring.


In het kader van het innovatieprogramma Langer Thuis - Inclusieve Wijk heeft Platform31 een quickscan van interventies gericht op doorstroming uitgevoerd. Het volledige rapport is te vinden op de website van Platform31