Thuis in de wijk: een congres vol inspiratie voor woonvormen

Nieuws Nieuws · 29 januari 2020

Hoe maken we sneller woningen en wijken geschikt voor een groeiende groep ouderen? Die vraag stond centraal tijdens het congres Thuis in de wijk op woensdag 29 januari 2020. Dit kan soms met kleine en slimme ingrepen, blijkt uit bijdragen van diverse sprekers en van de aanwezige voorbeelden van woonvormen voor ouderen.

Beeld van congres

Directeur-generaal Langdurige zorg Ernst van Koesveld, verantwoordelijk voor het programma Langer Thuis: ‘Er komen steeds meer ouderen, maar zij hebben niet allemaal dezelfde woonwensen. Tachtigplussers blijven steeds vaker zelfstandig wonen. In 1980 was dat 37 en nu 877 procent. Dat betekent dat wonen er anders uit gaat zien’.

Taskforce Wonen en Zorg

Er zijn nu 40.000 ongeschikte woningen voor ouderen en dat aantal neemt volgens Koesveld toe. Zijn ministerie heeft laten uitzoeken hoeveel 'geclusterde' woningen er zijn als tussenvorm tussen zelfstandig wonen en het verzorgingshuis en dat zijn er meer dan 91.000. ‘We hebben meer van dat soort tussenvormen nodig’, aldus Van Koesveld.

Hij wil initiatieven daartoe ondersteunen met onder meer de Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK om lokale partners in ouderenhuisvesting bij te staan.

Bouwmeesters

Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en Floris Alkemade, Rijksbouwmeester van Nederland lieten hun licht schijnen over ouderenhuisvesting. Alkemade vindt dat ouderenhuisvesting niet als probleem moet zien. ‘Als je slimmere oplossingen bedenkt voor ouderenhuisvesting, speel je woningen voor jongeren vrij en die zijn nu ook hard nodig’, aldus Alkemade. De Rijksbouwmeester biedt initiatieven voor ouderenhuisvesting zijn hulp aan. ‘Gemeenten, kom met een locatie en wij denken mee over oplossingen’. Woningcorporaties kunnen hierbij aansluiten.

Van Broeck herkent het thema en ziet de toekomst in het realiseren van meer woningen op minder ruimte waar mensen wel prettig kunnen wonen. Veel ouderen wonen in Vlaanderen nog in ‘palliatieve megaboerderette in the middle of nowhere’. ‘Bij ons is het devies niet zo lang mogelijk thuis wonen, maar zo snel mogelijk verhuizen.’

Occohofje

Schrijfster Marjan Berk opende het congres. Zij woont sinds drie jaar in het Occohofje in Amsterdam. Een voorbeeld van een woonvorm tussen zelfstandig wonen en verzorgingshuis. ‘Heerlijk om zelfstandig te wonen met hulp in de buurt als je die nodig hebt.’ Ze ziet het hofje als de beste en veiligste manier om haar oude dag door te brengen.

Het congres Thuis in de Wijk is een initiatief van Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van BZK en VWS.