Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie: 'Samen aan de slag voor passende woonzorgvormen'

Nieuws Nieuws · 21 januari 2020

Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. En één ding is duidelijk: Nederland kan de groeiende groep ouderen nu onvoldoende voorzieningen bieden in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er zit een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. De komende twee jaar stimuleert en ondersteunt de Taskforce Wonen en Zorg lokale partners bij het overbruggen van dit gat. 

De Taskforce heeft een werkplan opgesteld met praktische tips voor partners om lokaal aan de slag te gaan. Het werkplan en het meldpunt voor knelpunten vind je op www.taskforcewonenzorg.nl. De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van Vereniging Nederlandse gemeenten, Aedes vereniging van woningcorporaties, Actiz en de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Taskforce is ambitieus

Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg: 'Het is niet vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties én zorgorganisaties aan één tafel zitten. Vanaf vandaag is dat precies wat wij als taskforce, samen met onze ambassadeurs, aanjagen. We leggen de lat hoog: we streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven. We willen dat gemeenten in 2021 samen met hun lokale partners afspraken maken op de thema's wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Met als uiteindelijk doel dat er in alle gemeenten passende woonzorgvormen worden gerealiseerd.'

Taskforce jaagt aan, reikt aan en zorgt voor doorbraken

De komende jaren organiseert de taskforce, samen met de ambassadeurs, bestuurlijke bijeenkomsten in de regio. Daarbij reikt hij inspirerende voorbeelden, geleerde lessen en informatiebronnen aan om het gesprek te voeden. 'We zien bij veel bestuurders wel de wil om in actie te komen op dit thema, maar ze weten vaak niet hoe', aldus Adriani. Een ondersteuningsteam staat klaar om de partijen te helpen bij deze opgave.

Tegelijkertijd organiseert de taskforce werksessies door het land om hardnekkige vraagstukken te doorbreken. Vraagstukken die om een oplossing op landelijk niveau vragen. De eerste uitdaging waar de taskforce de tanden in zet is de financiering van de ontmoetingsruimtes. 'Want dat een ontmoetingsruimte belangrijk is om vereenzaming tegen te gaan, vindt iedereen. Maar van wie is het en wie betaalt het?', besluit de voorzitter. 

Namens woningcorporaties zitten Marien de Langen directeur-bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en Cees van Boven directeur-bestuurder van de Amstelveense corporatie Woonzorg Nederland in de taskforce.

Taskforce wonen en zorg

Bovenste rij, van links naar rechts: Heleen Stigter, Marleen Damen, John Bos, Marieke Kleiboer en Rick Hogenboom. Onderste rij, van links naar rechts: Chris Kuijpers, Cees van Boven en Hans Adriani. *Marien de Langen ontbreekt op de foto.