WoonZorgwijzer helpt behoefte aan zorg in kaart brengen

De Woonzorgwijzer helpt gemeenten en partners in hun woonbeleid op wijkniveau rekening te houden met veranderingen in de behoefte aan zorg. Inwoners die intensieve zorg nodig hebben, blijven langer zelfstandig wonen. Dat vraagt mogelijk om een ander type woningen of andere inrichting van de woonomgeving. En daarmee om veranderingen in het woonbeleid. Uit een experiment van de provincie Zuid-Holland en Platform31 blijkt dat de WoonZorgwijzer – een digitale kaart – hierbij kan helpen. De provincie heeft het instrument daarom beschikbaar gesteld voor alle gemeenten.

Zij kunnen gebruikmaken van de kaart, die enkele jaren geleden is ontwikkeld door onderzoeksbureau RIGO. De WoonZorgwijzer is een verzameling van openbare data die door slim combineren een beeld geeft van welke zorgdoelgroepen waar wonen. 

Nieuwe inzichten

Tijdens het experiment hebben Delft, Rotterdam en Hoeksche Waard gewerkt met de WoonZorgwijzer. In sommige gevallen zorgde de kaart voor herkenning, bijvoorbeeld een wijk waar veel vraag is naar thuiszorg kleurde ook ‘rood’ op de kaart. In andere gevallen leverde het invullen nieuwe inzichten op. Daarbij ging het vooral over omvang en spreiding van zorgdoelgroepen, combinaties van doelgroepen in een gebied en combinaties van beperkingen in een gebied. Voor alle deelnemers geldt dat het koppelen van de data aan andere databestanden, zoals WMO-indicaties, tot nieuwe inzichten en mogelijkheden leidt.