Handreiking voor verhuur via zorgaanbieders

Woningcorporaties verhuren vaak woonruimte aan zorgorganisaties, die zij dan weer beschikbaar stellen aan hun cliënten. Voor die corporaties en zorginstellingen heeft Aedes door Platform31 een handreiking op laten stellen. Met deze handreiking kunnen corporaties voorkomen dat zij geen accountantsverklaring ontvangen voor hun jaarrekening. Zo staan de mogelijkheden van de zogeheten bestuursverklaring op een rijtje. Daarnaast laat de handreiking zien hoe corporaties en zorginstellingen kunnen aantonen dat de toewijzing van de woning op de goede manier is verlopen.

Intermediaire verhuur

De handreiking gaat over intermediaire verhuur: verhuur via derde partijen. Denk daarbij aan een zorgorganisatie die appartementen van een corporatie doorverhuurt aan cliënten. De overheid stelt strenge eisen aan deze indirecte verhuur om te zorgen dat deze sociale huurwoningen worden toegewezen aan de juiste doelgroep.

Inkomenstoets

Net als bij directe verhuur, moet een accountant beoordelen of de woning wordt onderverhuurd aan de primaire doelgroep: mensen met een inkomen onder de inkomensgrens. Daar komt nu ook de passendheidsnorm bij. De accountant moet controleren of de toewijzingen correct zijn verricht. Maar bij indirecte verhuur heeft de accountant van de woningcorporatie niet automatisch toegang tot de administratie van de derde partij en kan hij dus niet zien of het inkomen getoetst is.

Wanneer de accountant niet kan toetsen of de toewijzing van een woning klopt, kan hij de jaarrekening van de corporatie niet goedkeuren Deze zogenoemde oordeelsonthouding kan leiden tot sancties van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en in het uiterste geval het intrekken van de borging voor nieuwbouw.

Bestuursverklaring

Om huurders, corporaties en zorginstellingen tegemoet te komen heeft de overheid de zogeheten bestuursverklaring in het leven geroepen. In die verklaring vult de zorginstelling in hoeveel woningen er zijn verhuurd dan wel gebruikt voor opvang en hoe de verantwoording is geregeld. Met deze verklaring kan de corporatie achteraf aantonen dat alle woningen volgens de regels zijn verhuurd. 

In de handreiking staat meer informatie over de bestuursverklaring. Daarnaast publiceerde Aedes eerder een ander instrument dat corporaties kan helpen de administratie binnen de perken te houden: een modelcontract voor verhuur via zorgaanbieders.

Aedes: ‘Regels uit de hand gelopen’

Toezicht op intermediaire verhuur is vanzelfsprekend, vindt Aedes. ‘Maar de regels daarvoor zijn inmiddels zo uit de hand gelopen, dat niemand het meer snapt’, schrijft Aedes-voorzitter Marnix Norder in het voorwoord van de handreiking. ‘Niet alle daklozen en cliënten van zorginstellingen hebben nu eenmaal hun belastingadministratie op orde. Maar daar gaat de administratieve werkelijkheid wel vanuit.’ Aedes heeft ministerie en politiek daarom vanaf het begin veelvuldig gewezen op de onnodige administratie die intermediaire verhuur met zich meebrengt. De bestuursverklaring is daar nu na een paar jaar een uitkomst van. Aedes blijft ook de komende jaren pleiten voor vereenvoudiging van ingewikkelde regelgeving.