Nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Er is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed voor het verhuren van zorgvastgoed door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst vervangt de voorbeeld-huurovereenkomst van 2018.

De voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed (2021) is een handig instrument bij (ver)huur van intramurale huisvesting, maar houdt ook rekening met de mogelijkheid van het geleidelijk doorvoeren van scheiden van wonen en zorg. De update van dit model bestaat slechts uit kleine tekstuele aanpassingen en zijn afgestemd met Actiz.

Corporaties en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk besluiten over het benutten van (onderdelen van) de voorbeeld-huurovereenkomst bij het vastleggen van hun afspraken.