Beslisboom helpt corporaties woningen levensloopbestendig te maken

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Woningcorporaties helpen bij het nemen van beslissingen voor woningaanpassingen. Dat is de functie van de Beslisboom woningaanpassingen die tijdens de Corporatiedag op 6 juni 2019 is gelanceerd.

Aedes heeft het instrument samen met Techniek Nederland en Bouwend Nederland ontwikkeld om langer zelfstandig thuis wonen in de huursector aan te pakken. De beslisboom biedt een structuur om afwegingen te kunnen maken en kan op strategisch, complex en individueel woningniveau worden ingezet.

Levensloopbestendig

Corporaties kunnen met de beslisboom naar hun strategische woningvoorraad kijken en weloverwogen keuzes maken over individuele woningaanpassingen. Installateurs en bouwers kunnen het gebruiken om corporaties te adviseren in de uitvoering hiervan.

Samenwerken

Corporaties doen veel om huurders langer zelfstandig thuis te laten wonen. Aanpassingen in woningen vragen echter grote investeringen. Door samen te werken met de installatiebranche en de bouw is voordeel te behalen.