Intermediaire verhuur: hoe werkt dat in de praktijk?

Intermediaire verhuur komt regelmatig voor. Zorgorganisaties huren dan wooneenheden of complexen van woningcorporaties en verhuren deze weer door aan cliënten. Hoe gaat dat in praktijk? Platform31 deed hier onderzoek naar.

Gemeente als regisseur

Uit het onderzoek wordt vooral helder dat intermediaire verhuur staat of valt bij de samenwerkingsafspraken die worden gemaakt tussen woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten. De taken lijken duidelijk: de woningcorporatie focust op huisvesting en leefbaarheid in de wijk, en de zorgorganisatie richt zich hoofdzakelijk op passende begeleiding van cliënten. De praktijk is echter anders. De gemeente is vaak een afwezige partij, maar kan als regisseur juist een positieve bijdrage leveren aan de samenwerking.  

Hoe organiseren we intermediaire huur?

In de publicatie “Indirect huren: kosten en baten?” beschrijft Platform31 de aard en omvang van intermediaire verhuur. Hoe vaak komt intermediaire verhuur voor? Is er sprake van een toename? Voor welke doelgroepen wordt intermediaire verhuur toegepast en welke verschillende vormen zijn er? Ook is er aandacht voor de organisatorische aspecten rondom intermediaire verhuur: hoe werken woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten met elkaar samen? Welke afspraken zijn gemaakt en hoe worden kosten en risico’s van intermediaire verhuur onderling verdeeld? De publicatie wordt aangevuld met diverse voorbeelden uit de praktijk.