ZorgSaamwonen: 6 woonvormen voor senioren

Nieuws Nieuws · 18 mei 2022

Woningcorporaties die willen bouwen voor senioren kunnen inspiratie opdoen met de catalogus Woonvormen voor senioren, ontwikkeld door ZorgSaamwonen. Het instrument helpt corporaties om meer diversiteit in woonvormen voor ouderen te ontwikkelen. In Nederland zijn 6 typen woonvormen voor senioren te onderscheiden. Ter illustratie zijn er per type 1 of meerdere voorbeelden uitgewerkt.

Woonvormen:

  • mantelzorgwoning  
  • kleinschalig wonen  
  • woongroep 
  • woongemeenschap  
  • modern hofje 
  • wooncomplex 

Wat vind je in de catalogus?

De voorbeelden geven diepgaande informatie over bewoners, woningen, complex, voorzieningen in en om het complex, gemeenschappelijkheid in de woonvorm, financiële aspecten en plattegronden.  

Ontwikkelaars bij woningcorporaties en andere partijen kunnen de catalogus gebruiken bij hun afwegingen en keuzes voor nieuwe passende woonvormen voor ouderen. Welke woonvorm is het meest geschikt voor de lokale situatie?  

Meer diversiteit in woonvormen nodig

Doel is om meer diversiteit in woonvormen te realiseren. De urgentie wordt de komende jaren alleen nog groter. Het aantal senioren neemt flink toe en er wordt nog onvoldoende ingespeeld op de woonbehoeften van senioren. Nieuwe en passende woonvormen maakt het voor ouderen aantrekkelijker om te verhuizen naar een andere woning.  

ZorgSaamWonen ontwikkelde de catalogus samen met Companen, Kantelingen, met ondersteuning van het ministerie van VWS.