Woning delen als oplossing voor woningnood, armoede en eenzaamheid

Nieuws Nieuws · 15 september 2022

In veel gemeenten zijn te weinig betaalbare huurwoningen voor ouderen. Dit probleem wordt met de vergrijzing alleen maar nijpender. Woningcorporatie SOR, huisvester voor ouderen in Rotterdam, wil snel meer wooneenheden realiseren. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door huurwoningen te delen of op te splitsen in kleinere wooneenheden. SOR onderzocht hoe huurders hier tegenover staan.

Woning delen

Maar liefst 1 op de 5 respondenten voelt wel voor het delen van een woning. Met name de groep alleenstaanden onder de 65 jaar (34%) . Als redenen noemen zij het gezelschap van anderen en de mogelijkheid om kosten te delen. Het is dus meteen een oplossing tegen eenzaamheid en de stijgende woonlasten, zoals energiekosten. Bovendien kan een huurder in de eigen buurt blijven wonen, iets wat ook veel respondenten belangrijk vinden. Als reden om het niet te doen, noemen respondenten vaak de angst voor een korting op de AOW-uitkering en toeslagen. SOR wil hierover in gesprek met onder meer de gemeente Rotterdam.

Woning splitsen

Zeker 1 op de 6 respondenten heeft ook interesse om op de huidige plek kleiner te gaan wonen tegen lagere kosten, bijvoorbeeld in een gesplitste grote woning. Dat maakt het voor huurders ook mogelijk langer zelfstandig te wonen op hun vertrouwde plek.

Creatieve oplossingen

SOR heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat de corporatie iets wil doen aan het tekort aan ouderenwoningen. Nieuwe woningen staan er niet van de een op andere dag. Bovendien zijn er in Rotterdam nauwelijks bouwlocaties beschikbaar. Reden voor SOR om te zoeken naar creatieve oplossingen. Bestuurder Hassan Najja: ‘We moeten iets doen aan de woningnood voor ouderen, daarom kijken we ook naar ons eigen bezit: wat zijn de mogelijkheden? Woning delen is een eenvoudige, snelle en goedkope oplossing.’

SOR ziet niet alleen mogelijkheden voor Rotterdam maar voor heel het land. Nederland komt ruim 30.000 passende huurwoningen voor ouderen met een smalle beurs tekort. Door woningen te delen en te splitsen kan versneld druk van de woningketel worden gehaald, voor jong én oud.