Aedes steunt oproep tot investering in woonvormen ouderen

Nieuws Nieuws · 14 december 2020
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Aedes steunt het manifest Waardig ouder worden 2.0 van de ChristenUnie. Daarin staat de oproep om 1 miljard euro uit te trekken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. 

Met de extra middelen kunnen nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen. Investeringen in nieuwe woonzorgconcepten zijn nodig: ze zorgen ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen op een manier die beter aansluit bij hun wensen.

Een investering van 1 miljard euro in (collectieve) woonvormen is goed voor jong én oud. De bouw van deze woonvormen zorgt voor meer doorstroom op de woningmarkt. Daarnaast kunnen bewoners van gemeenschappelijke woonvormen onderling meer voor elkaar betekenen. Gemeenten worden verplicht voldoende ouderenwoningen te realiseren.

Een brede alliantie van maatschappelijke organisaties heeft het manifest ondertekend. Samen maken zij zich sterk voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud naast elkaar staan en waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

Lees het manifest op de website van de ChristenUnie