Aandachtsgroepen

Sommige mensen hebben extra hulp nodig bij het vinden van een woning, en soms ook begeleiding bij het wonen. Aedes vindt dat de huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan ouderen, studenten, mensen uit de maatschappelijke en daklozenopvang, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden.

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 17 jun 2024

Naar schatting 30.600 mensen waren op 1 januari 2023 dakloos, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Begin...

De nieuwe Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen geeft informatie over de omvang van de te huisvesten...

Omdat locaties voor nieuwbouw niet in overvloed beschikbaar zijn en nieuwbouw veel tijd en geld kost, is het...

Omdat locaties voor nieuwbouw niet in overvloed beschikbaar zijn en nieuwbouw veel tijd en geld kost, is het...

Activiteiten

18 jun
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
17 sep
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
15 okt
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting