Bestaande woningen transformeren naar (zorg)geschikt voor ouderen: Rijswijk Wonen

Experts
Nora van de Water
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Omdat locaties voor nieuwbouw niet in overvloed beschikbaar zijn en nieuwbouw veel tijd en geld kost, is het transformeren van bestaande woningen een goed alternatief om zorggeschikte woningen voor ouderen toe te voegen aan je voorraad. We hebben enkele voorbeelden uit de praktijk op een rijtje gezet. De eerste in de serie: Rijswijk Wonen en hun Wonen met een Plus-flats. 

Klein beginnen en groot denken

5 vragen aan programmamanager Wonen en Zorg, Marion Wendel, over de Wonen met een Plus-flats in Rijswijk.

Welke woningen zijn getransformeerd?
Het betreft jaren 60-flats met een 55+ label waar alleen ouderen wonen die (soms) zorg en ondersteuning (nodig) hebben. 2 jaar geleden startten we het traject Wonen met een Plus in een project met 3 aaneengesloten flats.

Wie zijn betrokken bij de transformatie?
We hebben het Wonen met een plus ontwikkeld met zorgorganisatie Florence en Welzijn Rijswijk. In ons koersplan hebben we wonen en zorg als belangrijk thema benoemd en zijn wij gewend proactief binnen ons netwerk met zorg- en welzijnsorganisaties te werken. Ook was er een gemeentelijke woonzorgvisie. Dit alles bleek een goede basis voor een intensieve samenwerking.

Wat houdt de transformatie in?
De belangrijkste transformatie is dat er professionals van welzijn, wonen en zorg in de flat aanwezig zijn en makkelijk aanspreekbaar voor de bewoners. Daarnaast hebben we fysieke aanpassingen uitgevoerd, zoals het gebouw rollator-toegankelijk gemaakt, automatische deuropeners en bankjes geplaatst en meer scootmobiel plekken gecreëerd. De gezamenlijke ontmoetingsruimte was er al, met een beheergroep van bewoners. Daar hebben we met de flatcoach ervoor gezorgd dat die meer gebruikt werd. In de woningen plaatsen we op verzoek van de huurder extra voorzieningen, zoals beugels in douche/toilet, drempelhulpen, verhoogd toilet of mengkraan. We hebben er bewust voor gekozen geen grootschalige renovatie door te voeren, maar juist snel en klein te beginnen zonder al te veel overlast voor de bewoners.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Rijswijk wonen opening

Bewoners Wonen met een Plus-flat bij opening.

Wat is de huidige status?
Begin dit jaar zijn de flats officieel geopend. Er een ‘flatteam’ aanwezig dat ervoor zorgt dat de bewoners zo prettig mogelijk kunnen leven en wonen. De flatcoach is afkomstig van Welzijn Rijswijk en zorgt ervoor dat mensen elkaar leren kennen, elkaar kunnen helpen en schakelt hulp in als dat nodig is. De wijkverpleegkundige werkt bij zorgorganisatie Florence en de wijkconsulent is in dienst bij Rijswijk Wonen. Hij stimuleert bewoners om actief te worden en komt in actie bij ernstige woonoverlast of andere problemen. Wonen met een Plus slaat aan, er is veel vraag van ouderen uit Rijswijk en omliggende gemeenten. 

Heb je nog tips voor collega's?
- begin klein, maar denk groot. Dit concept breiden wij nu uit naar meerdere complexen.
- zoek elkaar op! Weet je partners in zorg en welzijn te vinden.
- klusvrouwen voor de aanpassingen in huis. Zij geven een veilig gevoel, maken gemakkelijk een praatje met de bewoner en voeren meteen een veiligheidsscan uit in huis (en spelen dat door aan het flatteam, indien nodig) 
- het flatteam bestaat uit vaste, vertrouwde gezichten; dit zorgt voor een gevoel van veiligheid.

In de woonzorgvisie was de doelstelling 300 ‘geclusterde woningen voor ouderen’ te realiseren. Eind 2024 zitten we al op ruim het dubbele.
Marion Wendel
programmamanager Wonen en Zorg