Aedes: handel nu al in de geest van de Wet Huurbescherming weeskinderen

Nieuws Nieuws · 12 december 2023
Expert
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger

Op basis van de Wet Huurbescherming weeskinderen mogen jongvolwassenen die hun ouders verloren zijn en wonen in de ouderlijke woning, daar blijven wonen tot en met hun 27e levensjaar. De ingangsdatum is 1 januari 2024. Aedes adviseert woningcorporaties om al in geest van de wet te handelen. Die sluit overigens aan op de bestaande gedragscode die corporaties volgen.

Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL). Hiermee krijgen jongvolwassenen die hun ouders verloren zijn en wonen in een corporatiewoning het recht om in de ouderlijke woning te blijven wonen tot en met hun 27e levensjaar. Woningcorporaties worden met deze wet verplicht om de jongvolwassene kort na het overlijden van de ouder te informeren over de toekomstige woonsituatie en het huurcontract te verlengen tot en met het 27ste levensjaar. De Tweede Kamer nam een motie aan dat dit niet alleen voor woningcorporaties, maar voor alle verhuurders moet gelden.

Huuraanpassing

Voor ouderloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar wordt de huur verlaagd naar de huurtoeslaggrens. Ook voorziet het voorstel in een tijdelijke huurverlaging voor ouderloze jongvolwassenen in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar die wat draagkracht betreft in aanmerking komen voor huurtoeslag. Om te voorkomen dat de jongvolwassene vanaf het 28ste levensjaar op straat belandt, kan de woningcorporatie de huur van het weeskind vanaf het 28ste levensjaar alleen opzeggen als blijkt dat de jongvolwassene een vervangende passende huurwoning voor onbepaalde tijd kan krijgen.

Kijk ook eens bij

Gedragscode corporaties

Het was bij woningcorporaties al gemeengoed dat jongvolwassenen in deze situatie nooit op straat mogen komen te staan. In een gedragscode – gemaakt met BZK, de VNG en de Woonbond – ligt al vast dat de jongvolwassenen sowieso 2 jaar in de ouderlijke woning kunnen blijven, om zo in elk geval de eerste periode door te komen. Corporaties treden in overleg met betrokkenen, leveren maatwerk en zorgen altijd voor passende huisvesting, bijvoorbeeld als een jongvolwassene in een grote eengezinswoning zit.