Woonin geeft dakloze mensen een nieuwe start

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

‘Het begint met zoeken naar verschillende partners om gemengd wonen-projecten op te zetten, want als corporatie alleen red je het niet.’ Fouad Kartit is gepassioneerd beheerder gemengd wonen-projecten bij woningcorporatie Woonin en werkt in 2 Utrechtse complexen samen met de Tussenvoorziening (daklozenopvang). Doel van de projecten is dat voormalig dakloze mensen binnen 3 jaar doorstromen naar reguliere woningen met reguliere huurcontracten.

Taakstelling vanuit gemeente meer organiseren

Omdat de taakstelling van de gemeente ieder jaar moeilijker werd om te behalen, besloot de corporatie enkele jaren geleden de huisvesting van kwetsbare doelgroepen structureel te organiseren en te borgen door extra menskracht.

In de praktijk betekent dit dat een derde van de woningen aan deze groep wordt toegewezen. Kartit vertelt: ‘De combinatie van reguliere en kwetsbare huurders vergt aandacht, tijd en zichtbaarheid. Vandaar dat ik en de andere organisaties dagelijks aanwezig zijn in de complexen.’ 

Gemengd wonen

De Tussenvoorziening neemt 30 woningen af van Woonin en stemt in gezamenlijkheid af welke dakloze mensen in aanmerking komen voor een deels gestoffeerde woning met begeleiding door de Tussenvoorziening. Zelfstandig wonen, een eigen thuis, een plek in de samenleving en doorstromen naar reguliere huisvesting zijn het doel van en voor de cliënten. 

Inmiddels is 85% van de cliënten al ‘omgeklapt’ naar een regulier huurcontract, weliswaar nog wel met het label ‘wonen met zorg’ voor 2 jaar. ‘Hierdoor blijven deze huurders nog in zicht van het buurtteam en kunnen zij indien nodig snel bijschakelen en doorverwijzen’, vertelt Kartit. Een mooi resultaat, waaruit blijkt dat de aanpak werkt.

In gesprek met reguliere huurders

Gemengd wonen vergt van iedereen een beetje extra inspanning. Zo vraagt Woonin reguliere woningzoekenden vóór toewijzing, hun inschrijving te motiveren, ook in een kennismakingsgesprek, en een bijdrage te leveren aan het community-concept. Want dat is de bedoeling: iedereen draagt een steentje bij in de community van het wooncomplex. 

Maandelijks komen het bestuur van de community (4 bewoners) en Kartit samen om de aanvragen voor gezamenlijke activiteiten door te nemen en de afgeronde activiteiten te evalueren. ‘We leren veel van elkaar, we zijn samen een soort informatieschakel tussen de bewoners en de corporatie.’ De periode van 3 jaar loopt eind dit jaar af. Maar nu is al wel duidelijk dat de organisaties hiermee doorgaan.

Wat zijn de do’s?

‘Wij hebben met enkele collega’s vooraf de leergang gemengd wonen gevolgd. Een goede basis vol praktijkvoorbeelden en ervaringen waar we veel aan hadden.’
Andere tips van Kartit:

  • Niet ieder gebouw is geschikt voor gemengd wonen. Gestapelde bebouwing bijvoorbeeld is te anoniem en dus lastig voor het opbouwen van een community. In een galerijcomplex komt men elkaar sneller tegen en dus in contact.
  • Bekijk vooraf goed of cliënten echt klaar zijn voor zelfstandig wonen. Een verslaving bijvoorbeeld moet eerst opgelost worden. 
  • Blijf niet achter de tekentafel zitten, maar ga op zoek naar praktijkvoorbeelden.

En dat laatste kan altijd door een bezoek te brengen aan Utrecht. ‘Ik adviseer andere corporaties dit echt te doen. Collega’s zijn welkom om bij ons te komen kijken.’ 

De Tussenvoorziening is lid van Valente, de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen. Valente ging onlangs op bezoek bij Orlando in Mixit, een van de gemengde wonen samenwerkingen tussen Woonin en de Tussenvoorziening. Lees het foto-interview met Orlando of bekijk de video.