Meer ruimte voor maatwerk bij overlijden ouder(s) jongvolwassenen

Expert
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger

Minister Ollongren wil verhuurders de mogelijkheid geven om jongvolwassenen na het overlijden van hun ouder(s) tijdelijke contracten aan te bieden, zodat zij langer in de ouderlijke woning kunnen blijven tot er een passende woning of andere oplossing is gevonden.

De minister laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer. Aedes pleit al langer voor meer maatwerkmogelijkheden en is blij dat corporaties door het voorstel beter ondersteund worden om voor deze huurders goede oplossingen te vinden.

Maatwerk

De minister wil ervoor zorgen dat verhuurders in alle gevallen maatwerk kunnen bieden om met de jongvolwassenen tot een passende oplossing te komen. Wettelijk zal de mogelijkheid gecreëerd worden voor corporaties om hiervoor tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Daardoor krijgen deze jongvolwassenen langer de tijd om in de ouderlijke woning te blijven, terwijl een passende oplossing gezocht wordt. Daarnaast wordt een gedragscode met verhuurders en experts uitgewerkt. 

De minister heeft aangegeven dat het verlagen van de leeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar voor huurtoeslag, een afweging is die het nieuwe kabinet moet maken. Corporaties kunnen nu al kiezen voor tijdelijke huurverlaging zo schrijft ze in de brief. 

Combinatie van maatregelen

Aedes heeft in een expertgroep meegewerkt om de situaties in kaart te brengen en oplossingen voor te stellen. En heeft daarin, evenals in een brief naar de Tweede Kamer, gepleit voor een combinatie van verschillende maatregelen die corporaties ondersteunen bij de maatwerkbenadering. Het zijn verdrietige situaties waarin gezamenlijk moet worden gezocht naar een passende oplossing.

Het opstellen van een gedragscode kan dienen als leidraad bij het handelen in deze situaties., evenals meer tijd en ruimte voor toepassing van de menselijke maat door het uitbreiden van het overgangstermijn. Corporaties zorgen er altijd voor dat, in overleg met de jongvolwassene, een passende oplossing gevonden wordt. Dit zal ook opgenomen worden in de gedragscode. Om te zorgen dat de jongvolwassenen de huur van de woning kunnen opbrengen, dient huurtoeslag voor jongeren in de overgangsperiode ook mogelijk te worden als ze jonger dan 23 jaar zijn.

Volgens het CBS komt het jaarlijks bij 82 inwonende jongvolwassenen voor dat zij na het overlijden van hun ouder(s) achterblijven in een sociale huurwoning van een corporatie. Van deze 82 jongvolwassenen verhuizen er jaarlijks gemiddeld ongeveer 40 binnen zes maanden naar een andere woning. Dit komt overeen met de resultaten van een Aedes enquête onder 24 corporaties. Dat betekent dat deze situatie bij de meeste corporaties maximaal 1 keer per jaar voorkomt.