Landelijke website 123flexwonen.nl voor spoedzoekers

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Het zoeken van een zogenaamde flexwoning wordt wat makkelijker met de nieuwe, landelijke site 123flexwonen.nl. Daarop staan zo'n 300 projecten voor ‘spoedzoekers', mensen die snel een woning zoeken maar bijvoorbeeld geen inschrijftijd hebben bij corporaties. De site is een project van het Expertisecentrum Flexwonen en kan gratis gebruikt worden.

Met de landelijke website kunnen starters en spoedzoekers makkelijker hun weg vinden in het aanbod van snel toegankelijke en betaalbare huisvesting: flexwonen dus. Ongeveer 300 projecten in Nederland zijn opgenomen in de databank. Door het zoekformulier in te vullen, krijgt de gebruiker een selectie op maat te zien. Vervolgens kan hij of zij de informatie per project opvragen en contact opnemen met de verhuurder of toewijzende instantie.

Het Expertisecentrum Flexwonen stimuleert landelijk het bouwen van woningen voor tijdelijke bewoning.

Extra woningen

Op het congres waar de website werd gelanceerd, benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren nog eens dat de doelstelling is om de komende twee jaar landelijk 10.000 woningen te laten bouwen. Daarvoor is een speciale taskforce opgericht die onder meer gemeenten en corporaties moet helpen om alle instrumenten te benutten. Zo heeft Ollongren een korting ingevoerd op de verhuurderheffing voor wie tijdelijke woningen bouwt. Ook mogen die woningen 15 jaar blijven staan in plaats van normaal 10 jaar.

Om die woningen te kunnen bouwen zijn wel voldoende locaties nodig. In haar brief aan de Kamer van 3 juni 2020 heeft minister Ollongren aangegeven dat er voor deze extra woningen voldoende betaalbare locaties moeten worden toegewezen. Zowel voor de eerste locatie waar de tijdelijke woningen kunnen staan, als voor de vervolglocatie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkelt een locatiescanner die geschikte locaties in beeld brengt. Die scanner helpt provincies en gemeenten bij het aanwijzen van goede locaties.