Met nieuwe woonconcepten dakloosheid aanpakken

Dat corporaties ook een maatschappelijke taak hebben wordt duidelijk zichtbaar bij een aantal nieuwe projecten van de Amsterdamse woningstichting Rochdale. Het opvangen van dakloze eenoudergezinnen, thuisloze studentenmoeders en ‘zelfredzame’ daklozen is voor roerganger Henrike Klok dagelijkse kost. 'Het is lastig om nieuwe woonconcepten van de grond te krijgen.'

Opvang in eigen buurt

Klok zoomt in op twee nieuw projecten in Amsterdam-Zuidoost waar opvang in de eigen buurt het uitgangspunt is. 'Veel aanvragen zijn ‘slechts’ een woonvraagstuk en kennen geen zorgvraag. Van maatschappelijk opvang is dan geen sprake. We merken dat wij door te investeren aan de voorkant van de woonketen, dus zonder dat er een zorgvraag ligt, nu echt verschil maken.' 

Het tekort aan beschikbare woningen is voor deze doelgroep, die vaak vanuit een crisissituatie opvang nodig heeft, een extra groot probleem. Klok gaat samen met partners op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld met het ROC. Zij klopten bij Klok aan met de vraag of er een oplossing te bedenken is voor de instabiele woonsituatie van studenten die op jonge leeftijd zwanger zijn of moeder werden. Hierdoor stoppen deze meiden vaak voortijdig hun opleiding. Rochdale vond een huis waar meerdere meiden met hun jonge kinderen tijdelijk kunnen wonen. Onder begeleiding van zorgaanbieder Permens verdelen deze meiden onderling hun zorgtaken, zodat ze hun studie aan het ROC gewoon kunnen voortzetten.  

Van betekenis voor elkaar

Een ander voorbeeld in Zuidoost is het woonconcept geclusterd wonen, waarbij dakloze eenoudergezinnen samen met ‘krachtige’ gezinnen een wooncomplex delen. Toen een zorgcomplex vrijkwam, schreef Rochdale een challenge uit waarin gevraagd werd naar een passende nieuwe invulling met een maatschappelijke bijdrage aan de buurt. 'De combinatie van hulpvragend en hulpaanbiedend werkt versterkend. Je kunt van betekenis zijn voor elkaar. Dat doet beide partijen goed,' vertelt Klok enthousiast. 'De (vaak) jonge kinderen die al behoorlijk wat hebben meegemaakt, komen in een zo gewoon mogelijke situatie terecht en bloeien weer op.'

Hypertijdelijk wonen

Ook op andere locaties in de stad is behoefte aan extra tijdelijke opvang. Daarom gaat Klok samen met de gemeente, het Rijk en in dit geval de Regenbooggroep op zoek naar alternatieve woonvormen en locaties. Een traject dat veel doorzettingsvermogen en geduld vereist. Bijvoorbeeld omdat bestemmingsplannen van braakliggende terreinen aangepast moeten worden. Deze vorm van ‘hypertijdelijk wonen’ is bedoeld voor economisch daklozen. Jongeren die veelal werk hebben of snel vinden en eigenlijk alleen op zoek zijn naar een tijdelijke vaste woonplek om ‘tot rust’ te komen. Het is de bedoeling dat zij na maximaal een jaar doorstromen naar een reguliere eigen woonplek. 'Voor dit project heeft het bureau Joes + Manon een aantal innovatieve, tijdelijke woonconcepten uitgewerkt, zoals de Kleurrijke festivalmix en het Zweedse leasepakket.'