Zaanstad versnelt overgang naar zelfstandige woning

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Zaanstad gaan op proef nauwer samenwerken om cliënten aan een zelfstandige woning te helpen. Zo krijgen zij perspectief op een toekomst en kunnen ze de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg verlaten.

Sommige mensen hebben moeite om op eigen kracht een woning te vinden. Zeker als zij net uit een zorginstelling komen. Goede zorg en begeleiding helpt deze mensen om toch zelfstandig te wonen. Bovendien nemen zij dan minder lang dure verblijfsplekken in opvanginstellingen in.

Nauwer samenwerken

De proef is de volgende stap in de samenwerking tussen gemeente Zaanstad, woningcorporaties Eigen Haard, Parteon, Rochdale, WoonZorgNederland, ZVH, en zorginstellingen Leger des Heils, Leviaan, Levvel (voorheen Spirit), Odion en Parnassia. Eerder maakten zij de 10 Zaanse Werkafspraken ‘Thuis in de wijk’, een uitwerking van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! van onder meer Aedes, VNG, , de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cliënt krijgt maatwerk

De zorginstellingen bespreken met de cliënt welk moment en welke huisvesting het beste is. Ook regelen ze de urgentieverklaring voor de woning. De proef duurt een jaar. Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon, namens de Zaanse corporaties: ‘Een eigen woning vormt een belangrijke en veilige basis van waaruit een zelfstandig leven kan worden opgebouwd. Door deze cliënten maatwerk te bieden, kunnen zij met de benodigde zorg deelnemen aan de maatschappij en werken aan een goed herstel.‘

De gemeente houdt de regierol voor wat betreft het bewaken, monitoren en evalueren van de proef. Elk kwartaal evalueren de partijen de voortgang en uitvoer. 

Lees meer over