Tussenvormen van wonen zijn maatwerk

Dakloosheid neemt in Nederland steeds meer toe, zo blijkt uit de Monitor Dakloosheid. Bij jongeren tussen 18 en 30 jaar is dat percentage in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat vraagt om creatieve, innovatieve oplossingen door corporaties en maatschappelijke opvang. 

In de prestatieafspraken tussen Area Wonen, gemeente Meierijstad en gemeente Uden staat dat vijftien procent van het aanbod beschikbaar moet zijn voor bijzondere doelgroepen. En daar ligt de uitdaging: het aantal bijzondere doelgroepen is inmiddels zo groot dat ze onderling concurreren. Daar komt bij dat juist voor deze doelgroepen maatwerk essentieel is en er veel uitzonderingen zijn. Area Wonen in Veghel/Uden heeft meerdere projecten ontwikkeld waar ‘spoedzoekers’ tijdelijk terecht kunnen.

Opvang dicht bij huis

‘De samenleving wordt steeds ingewikkelder,’ zo steekt Jan van Vucht, directeur-bestuurder van Area Wonen direct van wal. Financiële problemen door baanverlies of echtscheiding hebben vaak direct gevolgen voor huisvesting. Betaalbaar, snel beschikbaar en bij voorkeur ook in de eigen buurt . ’Er is een tussencategorie die niet zwart-wit te definiëren is, maar die met de juiste begeleiding en tijdelijke opvang wel weer snel kan doorstromen naar een zelfstandige woning. Voor die doelgroep hebben wij vier nieuwe projecten ontwikkeld.’  

Naast een moederkind huis, heeft Area Wonen in 2020 ook een rijksmonument in Uden verbouwd tot twintig kleine appartementen en beschikbaar gesteld aan het Verdihuis in Oss. Het Verdihuis is verantwoordelijk voor de verhuur,  de coördinatie en begeleiding van de tijdelijke bewoners. Opvang in de eigen regio, dicht bij huis, is voor deze bewoners een uitkomst. “Het verschil tussen opvang in de stad en de regio wordt wel steeds kleiner. Wij kunnen in de regio deze aanvragen ook aan,” aldus Van Vucht. 

Nieuwe tussenwoonvorm

De samenwerking tussen Area Wonen en het Verdihuis heeft al tot mooie resultaten geleid, maar is nog niet voldoende. De vraag naar maatschappelijke opvang blijft hoog. Daarom realiseert Area dit jaar nog twee nieuwe projecten: kamerverhuur voor met name jongeren die met spoed op zoek zijn naar eigen woonruimte en een nieuwe tussenwoonvorm ‘tussen crisisopvang en regulier’ in de vorm van 24 tiny houses. De projecten staan verspreid door de gemeenten. “Diversiteit in de wijken vinden wij belangrijk. Onze vijf wijkteams spelen bij de realisatie van deze nieuwe woonvormen een belangrijke rol, aangezien zij de wijk kennen en goed inzicht hebben in de samenstelling.”

Pragmatische oplossingen

Na de eerste ervaringen is het voor de twee organisaties de komende periode de uitdaging om de samenwerking verder te intensiveren. “We moeten elkaar naadloos weten te vinden”, zo stelt Van Vucht. Bij nieuwe constructies is het altijd aftasten hoe we bureaucratie kunnen omzetten in pragmatische oplossingen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten. “Het Verdihuis is nu verantwoordelijk voor de huurcontracten met de bewoners, maar is het niet logischer om dat bij de corporatie te leggen? Dan kan het Verdihuis in ruil weer taken van ons overnemen. Zo wordt de samenwerking nog effectiever.” 

Lees meer over