Woningcorporaties signaleren toename daklozen, ongewenste concurrentie tussen woningzoekenden dreigt

Persbericht Persbericht · 11 mei 2021
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Woningcorporaties ervaren een toename van het aantal daklozen. Door het tekort aan woningen kunnen corporaties ondanks grotere inspanningen de toestroom niet bijbenen en extra locaties voor flexwoningen worden door gemeenten onvoldoende beschikbaar gesteld. Daardoor dreigt de hulp aan spoedzoekers, soms zelfs met kinderen, tekort te schieten. Onder de grotere groep daklozen valt het op dat steeds meer mensen dakloos raken door een scheiding of geldgebrek. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes onder 140 woningcorporaties.

Ongeveer 2.500 daklozen werden in 2020 gehuisvest door een van de 140 deelnemende corporaties aan de monitor Dakloosheid (tezamen goed voor ruim 50 procent van de sociale woningvoorraad). Daarbij valt op dat mensen die een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een echtscheiding meemaken, vaker dakloos raken. 59 procent van de deelnemende corporaties zag hier een toename in. Ook ziet 64 procent het aantal daklozen door financiële problemen toenemen.

Tijdelijke flexwoningen

Deze spoedzoekers beginnen bij vrienden of familie op de bank, maar kloppen uiteindelijk aan bij de maatschappelijke opvang. Zij lopen tegen beleidsregels aan, zoals wachtlijsten,  de kostendelersnorm en het niet altijd kunnen inschrijven in het basisregister personen (BRP). Voor deze spoedzoekers kunnen tijdelijke flexwoningen een oplossing bieden. Corporaties en gemeenten bouwen 3.500 flexwoningen in 2021, maar dat is niet genoeg. Woningcorporaties zien dat er ‘concurrentie’ ontstaat tussen verschillende urgente groepen woningzoekenden, vooral in de grote steden.