Valentijnsmanifest: 10 praktische punten om dakloosheid te voorkomen

Nieuws Nieuws · 15 februari 2024
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland is nog steeds onacceptabel hoog. Om dit extra onder de aandacht te brengen stelden het Leger de Heils samen met Valente, Aedes en de Nederlandse ggz het Valentijnsmanifest: Waarom wonen werkt! op. 

Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp van het Leger de Heils overhandigde dit manifest op 14 februari 2024 aan de minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen.

Eigen thuis beste startpunt

De opvang van dak- en thuislozen zit overvol. En door het gebrek aan woningen blijven veel mensen daar noodgedwongen langer dan een jaar. Daarom pleiten de organisaties in het Valentijnsmanifest voor de aanpak van Wonen Eerst. Een eigen thuis is het beste startpunt voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat mensen een nuttige dagbesteding hebben, kans hebben op het vinden van werk, sociale contacten opbouwen en op tijd kunnen terugvallen op goede hulpverlening. 

Geen daklozen meer in 2030

De overheid heeft zich met het Nationaal Actieplan Dakloosheid gecommitteerd aan de doelstelling dat er in 2030 geen daklozen meer zijn. Met nog 6 jaar te gaan, ligt er een behoorlijke uitdaging. In het manifest geven de initiatiefnemers 10 praktische punten, waaraan het huidige en nieuwe kabinet prioriteit moet geven.