Aedes: ‘Corporaties willen bij overlijden van ouder meer maatwerk kunnen bieden’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 16 september 2021
Expert
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger

Jaarlijks komt het zo’n tachtig keer voor dat er jongvolwassenen achterblijven in een corporatiewoning na het overlijden van hun ouder(s).  Juist in deze emotionele situaties willen de corporaties er voor de jongvolwassenen zijn. In de helft van alle gevallen gaat dit goed en lukt het om in goed overleg met de nabestaanden een passende woning te vinden qua grootte en budget.  Corporaties willen het echter ook voor de andere helft goed kunnen oplossen. Ieder geval is anders, dus maatwerk is de enige oplossing, maar dan moeten corporaties dat maatwerk wel kunnen bieden.  

Namens Aedes is Hester van Buren, lid van het Algemeen Bestuur van Aedes en bestuurder bij corporatie Rochdale, een van de sprekers bij het Rondetafelgesprek hierover in de Tweede Kamer. “Het verlies van een ouder heeft enorme impact, zeker wanneer je zelf nog jong bent. En helemaal als dat betekent dat je je daarna zorgen moet maken om de plek waar je woont. Dat gun je niemand en een jongvolwassene al helemaal niet.” 

Woningcorporaties proberen in deze krappe woningmarkt zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Wettelijke kaders zijn daarbij niet altijd behulpzaam. Met een paar eenvoudige aanpassingen kunnen corporaties meer doen. We denken daarbij aan een langere overgangstermijn. Daarmee komt er meer tijd om in de huidige krappe woningmarkt een woning te vinden die qua grootte en huur past bij de situatie van de jongvolwassene. Dat kan betekenen dat de jongvolwassene op termijn toch moet verhuizen als bijvoorbeeld de ouderlijke woning meer geschikt is voor een gezin dat vaak ook al heel lang op een wachtlijst staat. Daarnaast werken we zelf aan een gedragscode, waarmee we kennis en ervaring delen zodat woningcorporaties niet zelf het wiel hoeven uit te vinden als ze met een dergelijke verdrietige casus geconfronteerd worden.

Lees ook:

Bekijk ook: