Ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor ‘aandachtsgroepen’ vaak vergaande gevolgen. Het zijn mensen in een kwetsbare situatie die vaak afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding of hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. BZK heeft een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen die er zijn voor de huisvesting van aandachtsgroepen.

Publicatie Huisvesting aandachtsgroepen

Onder de definitie 'aandachtsgroepen’ vallen onder meer mensen die dak- en thuisloos zijn, die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling, statushouders en diverse groepen mensen met sociale of medische urgentie. De verwachting is dat de omvang van aandachtsgroepen verder toeneemt. Dit komt mede doordat de taakstelling voor huisvesting van statushouders de komende jaren waarschijnlijk hoger is dan in 2023.

Download met de link hieronder de publicatie van BZK.