Onderdak voor economisch daklozen

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

In Amsterdam betrekken de eerste woningzoekenden die ‘economisch dakloos’ zijn een tijdelijke huurwoning. Met een flexibele aanpak kunnen corporaties en gemeenten samen veel betekenen voor deze mensen die tussen wal en schip belanden.

Eerder dit jaar besloot Amsterdam extra tijdelijke woningen beschikbaar te maken. Nu is het zover. Amsterdamse woningcorporaties, de Regenboog Groep en de gemeente werken samen om de groeiende groep ‘economisch daklozen’ voor een jaar aan een woning te helpen.

Tijdelijk Onder Dak

Woningzoekenden die geen grote spaarpot of hoog inkomen hebben, belanden na een scheiding of faillissement vaak tussen wal en schip. Zij verdienen niet genoeg om een woning te kopen of in de vrije sector te huren én staan vaak niet lang genoeg ingeschreven voor een sociale huurwoning. Tegelijkertijd is hun situatie niet urgent genoeg voor maatschappelijke opvang.

Het project Tijdelijk Onder Dak helpt hen, door woningen beschikbaar te stellen voor maximaal een jaar. Regiodirecteur Koen Westhoff van de Alliantie: ‘We gebruiken voor dit project alleen woningen die tijdelijk beschikbaar zijn, omdat ze binnen 2 tot 3 jaar gerenoveerd of gesloopt worden. Zo kunnen we hen helpen zonder dat andere woningzoekenden op de wachtlijst langer moeten wachten op een sociale huurwoning.’

200 woningen per jaar

De Amsterdamse corporaties verwachten dat ze jaarlijks met elkaar zo’n 200 woningen beschikbaar hebben voor Tijdelijk Onder Dak. Aedes vindt dit een mooi voorbeeld, waarbij corporaties binnen de bestaande woningvoorraad snel iets kunnen doen voor deze groep mensen. We hoeven niet te wachten tot er woningen gebouwd zijn; met flexibel denken kunnen mooie dingen in gang gezet worden.

Deze nieuwe vorm van tijdelijk wonen en begeleiding is een pilotproject bedacht door de Amsterdamse woningcorporaties en de Regenboog Groep. De kosten die de Regenboog Groep maakt voor intakegesprekken, matching, begeleiding en beheer worden betaald uit middelen die staatssecretaris Blokhuis afgelopen voorjaar vrij maakte. Na een jaar bespreken de partijen met elkaar of zij het project ‘Tijdelijk Onder Dak’ kunnen verlengen.

Webinar Flexibel Wonen

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) besteedt aandacht aan woonruimte voor kwetsbare groepen. Maandag 23 november organiseerde de VNG een webinar, met onder meer voorbeelden van flexibel wonen.