Hoe werkt de subsidie woonruimte vergunninghouders?

Woningcorporaties kunnen tot 1 januari 2021 subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Let op: de voorgenomen investering moet al wel zijn aangemeld. Dat kon tot 31 december 2018. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit. Op de website van RVO staat informatie over aanvragen en een brochure met uitleg.

Subsidie

De overheid stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) in kleinschalige woonvormen. Hiermee wil het kabinet de uitstroom van vergunninghouders uit asielzoekers versnellen. De regeling staat open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. Aanmelden van een project kon tot 31 december 2018.

De belangrijkste voorwaarden waar woonruimte aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • De subsidie geldt alleen voor nieuwbouw en voor transformatie van panden die ervoor niet voor huisvesting werden gebruikt. Het project moet na 30 november 2015 zijn gerealiseerd. Een bestaande woning die wordt verbouwd komt dus niet in aanmerking.
  • De woonvoorziening biedt plek aan ten minste vier (meerderjarige) vergunninghouders. Bij de eerste verhuur wordt gecontroleerd of zij er daadwerkelijk wonen. Er mogen ook andere doelgroepen gehuisvest worden, maar daarvoor krijgen corporaties geen subsidie.
  • Per woning met ten minste vier kamers moet apart subsidie worden aangevraagd (subsidie aanvragen kan dus niet voor een heel complex tegelijk).
  • Per gehuisveste vergunninghouder van 18 jaar of ouder is er een bedrag beschikbaar van 6.250 euro. De subsidie wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar. De woonvoorziening moet aan het eind van deze periode nog bestaan.
  • De maandhuur is maximaal 145 euro per maand per vergunninghouder voor onzelfstandige woonruimte of 112,50 euro per maand per vergunninghouder als de woning als geheel als zelfstandige woonruimte wordt verhuurd.
  • Het kan bijvoorbeeld gaan om woonruimte waarbij iedere vergunninghouder een eigen kamer (en eigen huurcontract) heeft en de badkamer en keuken met andere bewoners deelt (onzelfstandige woonruimte). Of om een zelfstandige woning (met een gezamenlijk huurcontract) die gezamenlijk wordt gehuurd en waarbij iedere vergunninghouder een kamer betrekt.
  • De woonvoorziening moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
  • Let op: woningcorporaties konden tot en met 31 december 2018 een voornemen om te investeren in een woonvoorziening voor deze regeling indienen. Per 1 januari 2018 is de aanmelding gesloten. Woningcorporaties kunnen nu nog tot maximaal twee jaar na hun aanmelding van het project (dus uiterlijk 1 januari 2021) de definitieve subsidieaanvraag indienen.

Op 1 augustus 2019 was er ruim 23 miljoen euro subsidie gereserveerd voor aangemelde projecten, waarvan inmiddels 3,5 miljoen euro daadwerkelijk is toegekend. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van RVO.

Bestuursakkoord

De subsidieregeling is onderdeel van het bestuursakkoord dat de overheid eind november 2016 sloot.