Woningcorporaties kopen gezamenlijk 8.000 flexwoningen in

Nieuws Nieuws · 22 december 2022

Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. Om dat te ondersteunen is branchevereniging Aedes een openbaar inkooptraject gestart. Aedes selecteert een aantal  producenten die snel minstens 8.000 flexwoningen kunnen leveren. Woningcorporaties kopen vervolgens de flexwoningen in en verzorgen de plaatsing en verhuur.

Snel flexibele woningen bouwen

Moderne flexwoningen (verplaatsbare huizen) zijn een goede manier om spoedzoekers snel een volwaardig energiezuinig huis te bieden. Het is steeds vaker een oplossing voor bijvoorbeeld gescheiden mensen, economisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Maar ook andere woningzoekenden kunnen er mee geholpen zijn. Om deze mensen aan een huis te helpen, gaan corporaties de komende jaren een flink aantal flexwoningen neerzetten.

Aanbod woningcorporaties

Het traject komt vooruit uit het aanbod dat corporaties voor de zomer deden aan minister De Jonge (Volkshuisvesting) om snel 10.000 verplaatsbare huizen (flexwoningen) te bouwen voor spoedzoekers. Dat aanbod is inmiddels uitgewerkt in twee trajecten.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft 2.000 verplaatsbare woningen ingekocht die corporaties over gaan nemen. Voor het tweede traject van minstens 8.000 woningen is Aedes nu de inkoopprocedure gestart. De gebundelde uitvragen op basis van standaarden bieden bouwbedrijven duidelijkheid en daarmee zekerheden om hun productie op te kunnen schalen. Het Rijk ondersteunt beide trajecten met garanties om de financiële risico’s voor corporaties te beperken.

Verschillende varianten flexwoningen

Aedes zoekt via het inkooptraject bouwbedrijven die één of meer van vier verschillende varianten (percelen) van flexwoningen kunnen produceren. Het gaat om zowel om grondgebonden als gestapelde flexibele woningen. Ieder perceel kent vier verschillende Product-Markt-Combinaties: PMC 11 (éénpersoonshuishouden), PMC 12 (één- of tweepersoonshuishouden), PMC 13 (gezinnen, maximum huur tweede aftoppingsgrens) of PMC 14 (gezinnen). Meer informatie over de PMC’s is te vinden in de Woonstandaard 2.0.

Raamovereenkomsten met leveranciers

De uitvraag is gestart op 22 december 2022 en loopt tot dinsdag 14 februari 2023. Na de selectie sluit Aedes raamovereenkomsten met de bouwbedrijven. Woningcorporaties, die lid zijn van Aedes, kunnen vervolgens individueel of gezamenlijk offerteaanvragen organiseren. Zo is voor corporaties veel voorwerk gedaan. De grotendeels uniforme aanpak zorgt voor duidelijkheid, leveringszekerheid, korte doorlooptijden en lagere transactiekosten.

Informatie voor bouwbedrijven

  • De uitvraag verloopt via het inkoopplatform van Mercell. Geïnteresseerde bouwbedrijven kunnen de documenten die horen bij de uitvraag daar vinden.
    LET OP: daar is een account voor nodig, dat op tijd aangevraagd moet worden.
  • Voor vragen over de functionaliteit en techniek van Mercell kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Mercell via 0800-836 3376. (Let op: niet voor inhoudelijke vragen over de offerteaanvraag.)
  • U kunt de stukken downloaden en u krijgt tot vrijdag 13 januari 2023, 12:00 uur de gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen voor de Nota van Inlichtingen. Voor dinsdag 14 februari 2023, 12:00 uur kunt u uw offerte uploaden in de digitale kluis van Mercell.

Informatie via Taskforce

  • Aedes maakt gebruik van de ondersteuning van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting voor het opstellen van de documenten behorende bij de uitvraag en voor het begeleiden van de inkoopprocedure.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met inkoopadviseurs van de Taskforce via de berichtenmodule van het aanbestedingsplatform of via [email protected]
  • LET OP: het is niet toegestaan om anderen over de inkoopprocedure direct dan wel indirect te benaderen zonder zijn toestemming, mogelijk op straffe van uitsluiting.

Hoe kan de Taskforce Versnellen Tijdelijke Huisvesting helpen?