Aedes en bouwers kunnen 10.000 extra flexibele woningen realiseren

Nieuws Nieuws · 21 juni 2022
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Aedes en een koplopergroep van innovatieve bouwers doen een aanbod voor het realiseren van 10.000 tijdelijke, hoogwaardige woningen, binnen één jaar. Daarmee wordt de druk op de woningmarkt verlicht en komt er ruimte voor spoedzoekers en andere mensen die dringend op een huis wachten.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘We willen niet op elkaar wachten, maar onze krachten bundelen. Om snel extra woningen te kunnen bouwen, vragen we in onze brief aan de minister om met locaties te komen en procedureel en soms financieel te helpen. Zodat zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen een thuis hebben.’ Aedes inventariseerde de mogelijkheden voor extra flexwoningen onder 40 grote stedelijke corporaties.

Normaal gesproken bestelt een woningcorporatie pas bij de bouwer als er een locatie is. Maar locaties zijn er niet snel. Ook wordt vaak gewacht op beleid van hogerhand, of juist op concrete bouwplannen. Dit is een soort kip-ei-verhaal, waarbij de eerste stap tot ontwikkeling steeds maar niet gezet wordt.

De bouwers en woningcorporaties kunnen snel(ler) actie ondernemen, als er geschikte locaties toegewezen worden zonder langdurige vergunningstrajecten. Ook een snelle aansluiting op nutsvoorzieningen is daarbij nodig, net als de hulp van de overheid met bijvoorbeeld garantieregelingen voor locaties of voor het dekken van financiële risico's.