Wat doet VTW met conceptueel bouwen en tijdelijke woningen?

Nieuws Nieuws · 30 november 2022
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Conceptueel bouwen, Bouwstromen en tijdelijke woningen zijn voor corporaties onderwerpen die steeds belangijker worden. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen en wat moet je als toezichthouder hiervan weten?

Deze vragen stonden centraal tijdens een themabijeenkomst van de VTW op 22 november 2022. VTW wil de leden meenemen in innovatie en ontwikkelingen binnen de sector. Hoe moet je het gesprek voeren met je bestuurder over conceptueel bouwen? Welke kansen liggen er voor de ontwikkeling en bouw van tijdelijke woningen? Om toezichthouders hierbij te helpen, heeft de VTW in de zomer van 2022 een handreiking Conceptueel Bouwen uitgebracht. 

De VTW neemt de onderwerpen conceptueel bouwen en tijdelijke woningen mee in de uitwerking van het jaarplan 2023 en zal hieraan meer aandacht te besteden.