252 flexwoningen in Nijkerk via Aedes Inkooptraject

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Jaap van de Werfhorst en William Bouw zijn als projectontwikkelaars van Woningstichting Nijkerk betrokken bij de realisatie van flexwoonproject Spoorkamp 2b in Nijkerk. Dit project bestaat uit 252 flexwoningen die vanaf eind 2024 worden opgeleverd op grond van de gemeente Nijkerk. De omvang van dit project is bijzonder voor WSN, die weliswaar bekend is met het plaatsen van tijdelijke woningen, maar niet eerder een project van deze omvang heeft gerealiseerd.

Samenwerking met de gemeente

WSN trekt in het project samen op met de gemeente. De locatie waar de woningen geplaatst worden, is in bezit van de gemeente en wordt gehuurd door WSN. De gemeente neemt de grondexploitatie en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor haar rekening. Voor het plaatsen van de woningen is een omgevingsvergunning verleend voor een termijn van 15 jaar.

Als de woningen na deze periode niet op deze locatie kunnen blijven staan, hebben gemeente en woningcorporatie de afspraak gemaakt dat de woningen nog eens 15 jaar elders in Nijkerk worden herplaatst. Voor de versnelde realisatie van de 252 woningen heeft WSN gebruikgemaakt van het Aedes Inkooptraject.

Snel meer woningen nodig

De druk op de woningmarkt is hoog. Ook in Nijkerk zijn de wachtlijsten voor woningzoekenden lang. Het plan voor de 252 nieuwe flexwoningen ziet WSN als één van de mogelijkheden om relatief snel meer woningen toe te voegen en meer Nijkerkers aan een huis te helpen. De ambitie van WSN en de gemeente is om mimimaal de helft van de woningen beschikbaar te stellen voor jongeren tot en met 34 jaar.

Dat sluit aan bij de lastige positie voor juist deze groep op de lokale woningmarkt. En omdat deze tijdelijke woningen toch minstens 30 jaar in Nijkerk blijven staan, stelt WSN hoge eisen aan de bouwkwaliteit. De flexwoningen voldoen dan ook aan de eisen van het Bouwbesluit Nieuwbouw. Daarnaast heeft de architect veel aandacht besteed aan de uitstraling van de woongebouwen en de buurt.

Sociale samenhang versterken

Een van de uitdagingen gedurende de deelname aan het Aedes-traject was de juiste weging bepalen voor de vooraf opgestelde selectiecriteria. WSN ontving 9 aanbiedingen van leveranciers. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Barli BV uit Uden, die de beste prijskwaliteitsverhouding heeft aangeboden. 

Bij Spoorkamp  b wordt er een paviljoen gebouwd, dat als gezamenlijke ruimte voor de toekomstige bewoners zal dienen. Een gebouw als dit is van grote waarde voor verbinding en ontmoeting, waardoor de sociale samenhang in de nieuwe buurt versterkt wordt. Dit paviljoen wordt beheerd door WSN. Naast een ontmoetingsruimte biedt het ook andere faciliteiten, zoals een wasserette een werkplek voor de beheerder en een bergruimte voor gezamenlijke spullen.

Gebruik van Aedes Inkooptraject

WSN heeft ervoor gekozen om voor de inkoop van de woningen aan te haken bij het Aedes Inkooptraject. Door gebruik te maken van de concepten die beschikbaar zijn binnen de raamovereenkomst die Aedes heeft afgesloten met 36 bouwbedrijven, heeft de woningcorporatie het proces van inkoop en conceptontwikkeling kunnen versnellen. 

Een van de grote uitdagingen aan het begin van dit project was het sluitend maken van de financiële businesscase, vanwege de korte exploitatietermijn. En het is gelukt om een ontwerp met een permanente uitstraling te maken, waarbij de 252 flexwoningen één geheel vormen.

Waarom zelf het wiel opnieuw uitvinden?

Daarnaast is er gedurende het gehele traject de mogelijkheid om gebruik te maken van juridisch advies en de ondersteuning van inkoopexperts betrokken bij het Aedes Inkooptraject. Jaap en William stelden zichzelf de vraag: ‘Waarom zelf het wiel opnieuw uitvinden, wanneer het inkooptraject de juiste ondersteuning kan bieden?’

Volgens beiden was de ondersteuning erg waardevol en was er tegelijkertijd objectieve betrokkenheid gedurende het selectieproces. Ook werd de standaardisatie van de gehele aanmeldprocedure en de volledigheid van de documenten die met de aanmeldingen aangeleverd dienden te worden, zoals het programma van eisen, als positief ervaren.

Lees meer over