Vernieuwde Aedes-brochure over ervaringen met verplaatsbare woningen

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Verplaatsbare woningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn voor de oververhitte woningmarkt. De nieuwe generatie verplaatsbare woningen kan op tijdelijke locaties worden gebouwd, maar gaat lang mee. Dit vergroot de mogelijkheden voor woningcorporaties. Daarom een vernieuwde Aedes-brochure met praktijkvoorbeelden, een stappenplan en een lijst met bouwers. In deze brochure hebben we ook de effecten van de nieuwe Omgevingswet meegenomen. 

Corporaties staan onder druk om snel betaalbare woningen te bouwen. Tegelijk lopen de bouwkosten hard op en is het aantal locaties beperkt. Sinds een aantal jaar is er een woningconcept op de markt dat snel kan worden gebouwd: de verplaatsbare woning. De woningen zijn vaak modulair gebouwd en kunnen ook op tijdelijke locaties worden geplaatst, met een andere bestemming dan wonen. Een kans dus voor extra woningbouw buiten de reguliere plancapaciteit.

Aedes heeft een brochure uitgebracht over het bouwen van tijdelijke woningen. Deze brochure bundelt de kennis en ervaring van vier corporaties (Zayaz, Ons Doel, Stichting Woontij en de Alliantie) die projecten hebben gerealiseerd met verplaatsbare woningen. Daarnaast bevat de brochure een overzicht van stimuleringsmaatregelen vanuit het Rijk en een stappenplan voor het bouwen van tijdelijke woningen. Ten slotte is een lijst van bouwers bijgevoegd die ten minste één project hebben gerealiseerd in opdracht van een corporatie.

Roerend en onroerend goed

Verplaatsbare woningen zijn niet per definitie onroerend. De fiscale behandeling van roerende goederen is anders dan van onroerende goederen. Per belastingmiddel kan daarnaast de definitie van roerend en onroerend verschillen. De Aedes-notitie Roerende en onroerende zaken, vraagstukken in de verschillende belastingmiddelen geeft een nadere toelichting op hoofdstuk over de fiscale verschillen tussen roerende en onroerende goederen. 

Onderzoek tijdelijke woningen

Naast deze brochure heeft Aedes heeft de Corporatiemonitor Tijdelijke woningen uitgebracht. Daaruit blijkt onder andere dat corporaties meer tijdelijke woningen kunnen bouwen als er meer locaties beschikbaar komen, de grondprijs wordt aangepast en procedures korter worden.