Flexwoningen verplaatsen – wat moet je als woningcorporatie doen?

Nieuws 19 januari 2023
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

22 woningen verhuizen met een trailer van de ene naar de andere locatie, Woningstichting Barneveld deed dat. Steeds meer woningcorporaties bouwen flexwoningen: woningen op tijdelijke locaties, voor mensen die snel een dak boven het hoofd nodig hebben. Het is de bedoeling dat die flexwoningen na verloop van tijd verhuizen naar een andere locatie, voor nieuwe bewoners. Hoe pak je dat aan?

Mischa van Sighem en Timo Beumer van Woningstichting Barneveld merken dat veel corporaties graag willen leren van de ervaringen met verplaatsen van flexwoningen. Hun grootste les: alles staat of valt met voorbereiding, samenwerking en communicatie. Van Sighem: ‘In 2016 was er een grote instroom van statushouders. Voor hen hebben we flexwoningen neergezet.’ In de afgelopen jaren zijn de meeste huurders doorgestroomd. Van begin af aan was duidelijk dat de woningen binnen 10 jaar verplaatst moesten worden. De afspraak was dat de gemeente binnen die tijd zou zorgen voor een nieuwe, definitieve locatie. Zodra die er was, is Woningstichting Barneveld gestart met de voorbereiding van de verhuizing. Van Sighem: ‘De woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor permanente bewoning en kunnen dus nog heel lang mee.’

Betrek omwonenden

Zowel bij de plaatsing van de flexwoningen in 2016 als bij de verhuizing in 2022 was er intensief contact met omwonenden. Beumer: ‘De woningen kwamen op een speelterrein, een plek waar voorheen luchtballonnen opstegen. Dat lag best gevoelig. We hadden afgesproken dat de gemeente de communicatie met omwonenden zou verzorgen. Het was heel belangrijk steeds uit te leggen wat de mensen konden verwachten en wanneer. En benadrukken dat het ging om een tijdelijke locatie.’

Ook bij de verhuizing kregen omwonenden weer duidelijke informatie en werden ze nauw betrokken. Dit keer lag de communicatie bij Woningstichting Barneveld. Van Sighem: ‘22 woningen op een trailer midden in de nacht verplaatsen, dat was wel wat hoor.’ De nieuwe locatie is in een nieuwbouwwijk, de woningen kregen daar een permanente bestemming. Daar was het dus niet nodig om draagvlak onder omwonenden te creëren.  

Technische voorbereiding

De sociale kant van de plaatsing en verhuizing van flexwoningen vraagt veel aandacht. Maar natuurlijk is er ook een technische kant: aanleg van nieuwe funderingen, aansluitingen op nutsvoorzieningen, zorgen dat je de woningen direct van de ene naar de andere locatie kunt verplaatsen, zodat je ze niet tussentijds moet opslaan. Het uiterlijk van de woningen is niet meer aanpasbaar, maar goede inpassing in de nieuwe omgeving is wel belangrijk. Beumer: ‘Zodra de laatste huurder was vertrokken zijn we begonnen met de ontmanteling van de woningen, zodat we zo snel mogelijk konden beginnen met het transport.’

takelen flexwoning

De flexwoningen werden op een trailer getakeld om te worden vervoerd naar hun nieuwe bestemming.

Samenwerken met gemeente

Al met al een complexe operatie, waarbij een goede samenwerking tussen de corporatie en de gemeente onontbeerlijk is. Zo zorg je ervoor dat je bij verplaatsing niet allerlei onverwachte obstakels tegenkomt. Huurders kunnen daardoor de woningen snel betrekken en prettig wonen. ‘Wij hebben met de gemeente een werkgroep opgezet. Wat eigenlijk heel logisch is, we hadden immers een gezamenlijk belang’, vertelt Beumer. ‘En door zo nauw samen te werken, werd het ook ons gezamenlijke project. Ik denk dat dat een voorwaarde is voor succes.’

Uiteindelijk hebben de flexwoningen 6 jaar gestaan op de tijdelijke locatie. ‘Dat is kort. Voor een goede businesscase is een periode van 10 jaar eigenlijk wel nodig’, vertelt Van Sighem. ‘Zo’n korte periode maakt het extra duur. Je moet sowieso 2 keer funderingen aanleggen, nutsvoorzieningen regelen, dat soort zaken. Om nog maar te zwijgen over het transport en andere voorbereidingen. Toch wilden we deze uitdaging aangaan. Met flexwoningen hielpen we mensen die snel een woning nodig hadden. Met onze ervaringen kunnen andere corporaties nu hun voordeel doen. Wij zijn dan ook trots op dit project.’

Wil je meer weten over de verhuizing van flexwoningen? Neem contact op met Timo Beumer via of Mischa van Sighem.

Lees meer over