Flexwonen in 33 vragen en antwoorden

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Prettig en betaalbaar wonen moet voor iedereen beschikbaar zijn, maar de druk op de woningmarkt is enorm. Flexwoningen kunnen helpen bij het terugdringen van de ergste woningnood. Overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere betrokkenen zien inmiddels nut en noodzaak in van flexibele woonoplossingen. Toch zijn er wel veel vragen. Bij de realisatie van flexwoningen lopen partijen tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand bij omwonenden, wat zijn geschikte locaties, hoe krijg je de businesscase rond en hoe creëer je een fijne woonomgeving?

Het ministerie van BZK, de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, RVO, Aedes, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 ondersteunen gemeenten en corporaties bij de realisatie van flexwoningen.

In november 2022 organiseerden deze partijen de webinar Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker. De deelnemers konden vooraf en tijdens de webinar vragen stellen. Niet alle vragen kwamen tijdens de webinar aan bod. De meest voorkomende vragen zijn nu gebundeld.