Nieuwbouw

Aedes: nieuwbouwambities alleen haalbaar als partijen samenwerken

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

In Nederland is een groot woningtekort ontstaan. De urgentie is hoog. Woningcorporaties moeten meer huizen bouwen. Wat is daarvoor nodig? Bijvoorbeeld voldoende bouwlocaties, snellere vergunningverlening vanuit gemeenten, sneller en goedkoper bouwen, tijdige nutsaansluiting en industrialisatie van de woningbouw.

Nederland heeft een miljoen nieuwe woningen nodig

Het tekort aan huizen in Nederland is gigantisch. Jongeren blijven langer bij hun ouders wonen en gescheiden stellen hebben grote moeite om een nieuwe woning te vinden. Ook het aantal (economische) dak- en thuislozen groeit. De wachtlijsten worden alleen maar langer.

De komende tien jaar zijn er een miljoen nieuwe woningen nodig. Corporaties hebben afgesproken dat zij 28.000 woningen per jaar gaan bouwen om een deel van het probleem op te lossen. Op dit moment bouwen corporaties jaarlijks 14.000 woningen, dus het tempo zal fors omhoog moeten. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling die alleen haalbaar is als overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties nauw samenwerken.

Corporaties willen graag meer nieuwbouw realiseren, maar lopen tegen een aantal uitdagingen aan:

  • Er zijn te weinig locaties voorhanden om te bouwen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende nieuwe locaties zijn voor sociale woningbouw, zodat corporaties hun bouwambities kunnen realiseren.
  • Het opstarten van een nieuw project duurt in veel gevallen te lang en projecten zijn onnodig ingewikkeld. De besluitvorming en procedures moeten sneller en voorspelbaarder worden. Tussen plan en realisatie zit momenteel gemiddeld 7 jaar. Dat is volgens Aedes veel te lang.

De oplossing? Aedes pleit voor meer landelijke regie en daadkracht. Laat de landelijke politiek gebieden aanwijzen waar sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden, zorg voor een versnelling van de procedures.

Kijk ook eens bij

Sneller woningen realiseren door conceptueel bouwen

De corporaties gaan deze uitdaging graag aan, bijvoorbeeld met conceptueel bouwen. Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen zijn het programma De Bouwstroom gestart. Daarmee kan het bouwproces worden verbeterd en hoeven corporaties niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Aedes stimuleert corporaties hiermee sneller, beter, slimmer en goedkoper te bouwen.

Bij conceptueel bouwen worden woningen in de fabriek gemaakt waardoor ze sneller afgebouwd kunnen worden op de bouwlocatie. Dat is goedkoper, veiliger en duurzamer. En hoewel op deze manier de binnenkant van de huizen wordt gestandaardiseerd, blijft er voldoende ruimte over om de buitenkant van een huis een uniek uiterlijk mee te geven.

Kijk ook eens bij

Meer flexibiliteit en maatwerk van gemeenten

Ook gemeenten kunnen ervoor zorgen dat het bouwen van sociale huurwoningen betaalbaar blijft. Door flexibeler om te gaan met de lokale regels en meer maatwerk te leveren. Een voorbeeld. De eis om voor iedere woning 2 parkeerplekken te creëren, is in het geval van sociale huurwoningen niet reëel. Wanneer een gemeente voor sociale huurwoningen een lagere eis stelt, kan er sneller en goedkoper worden gebouwd.

Ook experimenteren een aantal gemeenten en woningcorporaties met versnelling van de bouwvergunningsprocedure.

Corporaties kunnen zorgen voor vitale en leefbare wijken

Wijken en buurten moeten vitaal en leefbaar blijven. Een mix van verschillende woningen voor verschillende inkomens helpt daarbij. Corporaties kunnen de doorstroom stimuleren door te kijken naar toekomstige behoeftes van de huidige bewoners. Door bijvoorbeeld woningen voor ouderen te bouwen. Ouderen kunnen verhuizen uit hun eengezinswoning, zodat die beschikbaar komt voor een gezin.

Corporaties bouwen ook voor middenhuur. Hierdoor kunnen huurders doorstromen binnen de wijk en ontstaan er gemengde wijken. Een goede mix van huurders zorgt voor een veerkrachtige buurt.

Kijk ook eens bij

Corporaties bouwen duurzame woningen

Voor alle nieuwbouw gelden nieuwe eisen voor duurzaamheid. Zo moeten woningen zijn voorzien van dubbelglas, goed zijn geïsoleerd en zonnepanelen hebben. Uiteraard bouwen woningcorporaties volgens deze nieuwe eisen. Huurders van nieuwbouwwoningen kunnen zo comfortabel wonen en profiteren van een lage energierekening.

Daarnaast kiezen meer en meer corporaties ervoor circulair te bouwen en (gedeeltelijk) over te stappen op houtbouw.

Kijk ook eens bij