Wet kwaliteitsborging per 1 januari 2024 – wat kun je nu al doen?

Nieuws Nieuws · 10 juli 2023
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De Wet kwaliteitsborging heeft gevolgen voor het nieuwbouwproces. Corporaties krijgen hier dus ook mee te maken. Wat kun je nu al doen om je voor te bereiden?

De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2024 en geldt onder andere voor grondgebonden eengezinswoningen. Appartementen zullen pas in een later stadium onder deze wet vallen. Wat betekent de wet en wat kun je nu al doen om je voor te bereiden? Erik Schot van PlanGarant, een onafhankelijke kwaliteitsborger, vertelt hier meer over.

Wat verandert er met de Wet Kwaliteitsborging?

‘Het grootste verschil in de nieuwe situatie is dat de gemeente geen kwaliteitscontroles meer uitvoert, maar dat een onafhankelijke kwaliteitsborger dat doet. Er komt nu een knip tussen het ruimtelijke deel en het technische deel van een bouwproject. Wil je bouwen, dan vraag je bij de gemeente een ruimtelijke vergunning aan. De gemeente beoordeelt dan of de aanvraag past binnen het omgevingsplan en voldoet aan welstand. Heb je de ruimtelijke vergunning en ga je bouwen, dan moet je uiterlijk 4 weken voor de werkzaamheden starten, een borgingsplan indienen. Voor dat moment betrek je als opdrachtgever een kwaliteitsborger. Die kijkt of alles goed in elkaar zit en voert samen met de aannemer controles uit bij iedere stap. Zijn de woningen af, dan meld je dat als opdrachtgever bij de gemeente. De kwaliteitsborger geeft een verklaring af waaruit blijkt dat de woningen aan alle eisen voldoen.’

Kijk ook eens bij

Wat doet een kwaliteitsborger? 

‘Een kwaliteitsborger doet eigenlijk niets meer dan bevestigen dat het ontwerp van de woningen klopt, dat er geen grote uitvoeringsrisico’s zijn en dat de aannemer zijn werk goed heeft gedaan. Loopt alles goed en houdt de aannemer een goed dossier bij, dan is de rol van de kwaliteitsborger vrij klein.
Al bij het ontwerp doet een kwaliteitsborger een eerste toetsing. Zo kun je snel in kaart brengen welke risico’s er aan het ontwerp zitten. Dit vraagt ook wat van architecten, zij moeten veel kennis en kunde in het ontwerp stoppen. Een ontwerp moet immers aantoonbaar aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.’

Wat kan een kwaliteitsborger betekenen voor een wooncorporatie? 

‘De kwaliteitsborger bespreekt het hele proces en alle de bevindingen altijd met de aannemer en de corporatie. Samen spreek je af wat je vastlegt bij de uitvoering van een bouwproject. Een corporatie kan besluiten controles te laten uitvoeren op extra onderdelen die niet direct te maken hebben met de bouwkwaliteit. Een woning die aan alle kwaliteitseisen voldoet is niet automatisch een prettige woning voor de huurder. De corporatie bepaalt wat een woning tot een goede woning maakt, met inachtneming van de minimale eisen natuurlijk. Als je als corporatie direct opdrachtgever bent en zelf de kwaliteitsborger inschakelt, hou je grip op de kwaliteitseisen die jij voor je huurder belangrijk vindt.’

Hoe kunnen woningcorporaties zich voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging?

‘Ga samen met je aannemer proefdraaien en maak een dossier met afspraken. Welke gegevens wil je daarin opnemen. Pak een project en zet het op alsof de wet al van kracht is. Zo leer je al doende hoe je het proces het beste inricht. Je zult tegen allerlei hobbels aanlopen, maar dat is juist goed. Wat doe je als je uiteindelijk geen verklaring van de kwaliteitsborger? Wees niet bang om fouten te maken, nu kan het nog. Natuurlijk zitten er kosten aan zo’n proefproject, maar die investering haal je er in de toekomst echt wel uit.’

Meer weten over de Wet kwaliteitsborging?

Wil je goed zijn voorbereid op de Wet kwaliteitsborging? Schrijf je dan in voor de webinar Kwaliteitsborging voor het bouwen op 29 september. We gaan hier in op vragen als: hoe verhoudt een corporatie zich tot de kwaliteitsborger? Wie contracteert de kwaliteitsborger? Welke verschillende kwaliteitsborgingsinstrumenten zijn er? Wat betekent dit alles voor de rol van de gemeente, wat doen zij nog wel en wat niet meer?