Factsheet over gevolgen Wet kwaliteitsborging voor woningcorporaties

Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De beoogde ingangsdatum voor een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw is uitgesteld naar 1 juli 2022. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties en die zijn beschreven in een factsheet.

Update 31 mei 2021

Minister Ollongren (BZK) laat weten dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar wordt verplaatst naar 1 juli 2022. Aangezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan de Omgevingswet is gekoppeld, is de beoogde inwerkingtredingsdatum hiervan ook opgeschoven naar 1 juli 2022.

Extra oefentijd proefprojecten

Door de nieuwe datum van 1 juli 2022 hebben gemeenten, architecten, bouwers en kwaliteitsborgers nu meer tijd om met de Wkb te oefenen. De afgelopen jaren zijn er al diverse proefprojecten uitgevoerd. Het ministerie van BZK stimuleert het uitvoeren van proefprojecten en stelt hier ook een subsidie voor beschikbaar.

Tot en met de nieuwe invoeringsdatum kan met de nieuwe wet worden geoefend als ware de wet al is ingevoerd. Doel is om zoveel mogelijk ervaringen op te doen met de instrumenten voor kwaliteitsborging en de samenwerking tussen verschillende partijen. Een overzicht van deze proefprojecten vindt u op de website van Kwaliteitsborging voor het bouwen. Informatie over het opstarten van een proefproject is te vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Corporaties krijgen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – tegelijk met de nieuwe regels van de Omgevingswet – te maken met een nieuw stelsel van toezicht in de bouw. Daarnaast veranderen de aansprakelijkheidsregels voor bouwers en wordt een opleverdossier geïntroduceerd. 

In de factsheet vindt u informatie over onder meer:

  • De Wet kwaliteitsborging op hoofdlijnen
  • Het proces van aanvraag tot gereedmelding
  • De contractering van de kwaliteitsborger
  • De ‘knip’ tussen bouwen en overige toestemmingen

Versterkte positie

De invoering van het nieuwe stelsel versterkt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument. Door de toenemende complexiteit in de bouw was herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. De herziening maakt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen. 

Lees de factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de gevolgen voor corporaties