Hoe? Brabantse corporaties werken samen in de Duurzaamheids Alliantie

De vraag naar bouw- en renovatiewerk neemt enorm toe. De capaciteit van de bouwmarkt staat dan ook onder druk. Corporaties staan voor de uitdaging om hun woningen toch zo efficiënt mogelijk te verduurzamen. In Brabant werken woningcorporaties en bouwbedrijven daarom op een nieuwe manier met elkaar samen.

Innovatief opdrachtgeverschap

In Brabant werken woningcorporaties Tiwos en Thuisvester samen met vier bouwbedrijven. Samen vormen zij de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Daarbinnen werken ze aan een vernieuwende manier van opdrachtgeven en opdrachtnemen. Om de duurzaamheidsopgave te vereenvoudigen, de uitvoering te versnellen en de kosten te verlagen.

Aanpak

In de Duurzaamheids Alliantie treden de samenwerkende corporaties op als één opdrachtgever en de samenwerkende bouwbedrijven als één opdrachtnemer. De komende vier jaar verduurzamen zij versneld meer dan 2.000 sociale huurwoningen. Dat doen ze vanuit een gezamenlijk projectbureau met een uniforme werkwijze. In een raamovereenkomst leggen ze onder andere kwaliteitseisen, eenheidsprijzen en prestatie-indicatoren vast. De samenwerkende partijen bundelen vergelijkbare woningtypen en werkzaamheden. Dat stimuleert bouwbedrijven zich te specialiseren, bevordert innovatie en komt de kwaliteit ten goede.

‘Alle partijen zien het gezamenlijk belang’, vertelt Daan van de Vrande, teamleider vastgoed bij Thuisvester. ‘Een projectleider van de ene corporatie, is straks ook verantwoordelijk voor de woningen van een andere. Dat is efficiënt. Zo combineren we best practices en leren we van elkaar.’

Resultaat

De nieuwe manier van samenwerken leidt tot een eerlijke prijs, een betere werklastverdeling, meer kwaliteit en innovatie, en productiezekerheid. Het proces is nog volop in ontwikkeling. De intentieverklaring is inmiddels getekend. Nu krijgt de raamovereenkomst vorm, wordt het projectbureau opgezet en worden de prestatie-indicatoren uitgewerkt. In 2020 start het samenwerkingsverband met de aanpak van 2.000 woningen.

De Brabantse Duurzaamheids Alliantie roept andere woningcorporaties op om zich aan te sluiten, want schaalvergroting is gewenst. Meedoen? Neem contact op met directeur-bestuurder Pierre Hobbelen.

Lees meer over