Hoe? Doordachte vastgoedstrategie met menselijke maat

Verduurzamen van huurwoningen is kostbaar voor corporaties. Er moet van alles gebeuren, van beter isoleren tot overstappen op een andere warmtebron. De Friese corporatie Thús Wonen wil de kosten daarvan niet doorbelasten aan haar huurders.

Strategische aanpak

Thús Wonen pakt verduurzaming strategisch aan en houdt daarbij het belang van de bewoners voortdurend in het oog. De corporatie neemt de exploitatie van de gehele vastgoedportefeuille als uitgangspunt en kijkt ver vooruit, tot voorbij 2050. Om het vraagstuk vanuit alle invalshoeken te bekijken zocht de corporatie verbinding met de energiesector, de overheid én de bewoners. De nieuwe inzichten die dat opleverde, leiden tot betere oplossingen die ook betaalbaar zijn.

Vroege afstemming

Twee zaken vallen op in de aanpak van Thús Wonen. Ze kozen ten eerste voor zo veel mogelijk afstemming, zo vroeg mogelijk in het proces. Zo ontstond het Platform Verduurzaming Noordoost-Friesland. Deelnemers zijn corporaties in de regio, vertegenwoordigers uit de energiesector, gemeenten, provincie en bewoners. Dit platform ondersteunt de voorbereidingen voor de Transitievisie warmte die elke gemeente eind 2021 moet hebben opgesteld. Deze visies bepalen voor een belangrijk deel welke ingrepen en maatregelen zinvol zijn voor verduurzaming. Door de bewoners hierover mee te laten denken, kan de strategie rekenen op begrip en sympathie.

Lange termijn

Ten tweede bekeek Thús Wonen de verduurzaming van haar woningen vanuit het exploitatieperspectief op de lange termijn. Daar horen vragen bij als:

  • Welke investeringen doen we wel of niet?
  • Wanneer gaan welke woningen over op duurzame energiebronnen?
  • En met het oog op de krimp in de regio: Welke woningen gaan we niet meer verduurzamen?

‘Praten over verduurzaming gebeurt vaak hoog over en ver verwijderd van de menselijke maat’, vertelt coördinator vastgoedsturing Wim de Vries. ‘Wij zochten juist oplossingen die betaalbaar zijn voor alle betrokken partijen en zeker voor onze huurders in de kleine dorpen in onze regio.’

Resultaat

Met deze aanpak heeft Thús Wonen meerjarige onderhouds- en investeringsprogramma’s opgesteld, die zijn afgestemd op investeringen door netbeheerders en gemeenten. Thús Wonen vertaalt deze programma’s nu naar efficiënte ingrepen voor haar woningen. Bij 2.400 woningen is een warmtenet mogelijk zinvol. Bij 2.300 woningen is dat niet haalbaar. Deze worden waarschijnlijk gerenoveerd naar all-electric. En 500 woningen verdwijnen op korte termijn.

Meer informatie

Neem contact op met Wim de Vries.

Lees meer over