TTB gewijzigd, alternatieve verdeelsleutel voor onuitvoerbare situaties

Nieuws 2 oktober 2023
Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Bij de uitvoering van de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TBB) kwamen er situaties aan het licht die onuitvoerbaar bleken te zijn. Daarom is de TBB op bepaalde punten aangepast.   Op 30 september is een wijziging in de TTB-regeling gepubliceerd in de Staatscourant.  We leggen je hier uit hoe je als corporatie deze wijzigingen kunt toepassen.
Aedes organiseert op 19 oktober speciaal voor leden een webinar waarin we de aanpassingen toelichten

In de basis wordt de TTB verdeeld onder de gebruikers naar rato van de kosten die zij hebben gemaakt voor energie. Een grootverbruiker krijgt dus meer TTB dan een kleinverbruiker.
Bekijk het rekenvoorbeeld bij Veelgestelde vragen over de TTB, onder aan de pagina in de slides.

Onuitvoerbare situaties

Er zijn situaties waarin de TTB niét op deze manier verwerkt kan worden, zonder aanzienlijke kosten en/of aanpassingen aan softwarepakketten van corporaties, verrekenbedrijven of VvE-beheerders, waardoor zij de afrekening niet op tijd kunnen afronden. Uitvoering van de TTB wordt dan gezien als technisch of financieel niet uitvoerbaar. Het gaat hier om situaties met BOG/MOG in complexen, gebroken boekjaren (het stook/afrekenjaar loopt niet gelijk aan een kalenderjaar) en situaties met gemengde VvE’s.

Je kunt dan de TTB op een vereenvoudigde manier verrekenen met bewoners. Daarbij geldt de volgende prioritering:

  1. De TTB wordt verrekend naar rato van de gemaakte kosten van energie per wooneenheid. Kun je de kosten op de afrekening van de wooneenheden niet splitsen van die van  eenheden waarvoor de TTB niet geldt (BOG/MOG) of heb je een gebroken boekjaar, dan mag je afwijken naar stap 2.
  2. Een verrekening naar rato van vierkante meters. Zijn de vierkante meters onbekend, dan hoeft je niet af te wijken naar een externe bron (zoals de BAG), maar mag je afwijken naar stap 3.
  3. Een verrekening op basis van forfaitaire bedragen, dat wil zeggen: hetzelfde bedrag per type wooneenheid (er wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige eenheden).

Voor situaties met BOG/MOG (of andere niet-subsidiabele eenheden):

Voor situaties met gebroken boekjaren (het stookseizoen is niet gelijk aan een kalenderjaar) geldt:

  • De TTB wordt opgeknipt in een gelijk bedrag per maand en zo verdeeld over het stookseizoen dat van 2022 tot 2023 loopt en dat van 2023 tot 2024 loopt. Vallen er 7 maanden van stookseizoen 2022 – 2023 in het kalenderjaar 2023, dan komt 7/12 van de subsidiepot in de afrekening van dát seizoen terecht en 5/12 in het stookseizoen dat van 2023 – 2024 loopt.
  • Zie artikel 5.1 lid 5 en 6 van de regeling.

In situaties met gemengde VvE’s geldt:

In principe wordt de verdeling die de VvE hanteert, ook gevolgd voor het corporatiebezit. Dit geldt ook als de corporatie de afrekening zelf doet.

Inzicht op complexniveau:

  • Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven dat het voldoende is om op complexniveau inzicht te verschaffen in de wijze waarop de TTB is verrekend. In de meeste gevallen wordt de subsidie op complexniveau verrekend naar rato van kosten/verbruik. Het inzicht dat bewoners krijgen, is ook op complexniveau. De Belastingdienst zal dit ook nog direct communiceren naar de aanvragers in de wekelijkse e-mail naar de bulkaanvragers.

Deze informatie zal de Belastingdienst communiceren op de website van de Rijksoverheid onder het kopje Geld verdelen onder bewoners.

Lees meer over