Slimmer met je energie: huurders besparen met energiedisplay

Nieuws 24 maart 2023

Geef mensen ‘realtime’ inzicht in hun energieverbruik en ze gaan aan de slag met energiebesparing. Dat blijkt uit onderzoek. Een energiedisplay in de woning laat bewoners zien wat ze op dat moment verbruiken. Door energiedisplays te plaatsen, kunnen woningcorporaties huurders helpen energie te besparen. Dit kan met het project Slimmer met je energie.  

Neem contact op met Quintens via Slimmer met je energie voor meer informatie. Zo kun je snel aan de slag!

Aedes wil graag dat huurders grip krijgen op hun energieverbruik. Om dat te bereiken, werken Aedes en Woonbond samen in het project Slimmer met je energie. Daarmee zetten we in op bewustwording en gedragsverandering. Dat kan met een energiedisplay waarop je direct ziet hoeveel energie je gebruikt en wat dat kost. Uit onderzoek van PBL en Universiteit Tilburg blijkt dat mensen hierdoor gemiddeld 7% bezuinigen op hun gasverbruik en 2% op hun stroomverbruik. Een gemiddeld huishouden kan op die manier ongeveer € 100 tot € 200 per jaar besparen.

Waarom meedoen aan Slimmer met je energie?

Corporaties die meedoen met Slimmer met je energie installeren de energiedisplays bij huurders en geven uitleg over het gebruik. Met de energiedisplays kunnen woningcorporaties, tegen relatief lage investeringen, hun huurders helpen én invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en de prestatieafspraken met de gemeente.

Door de stijging van de gasprijzen is het extra belangrijk bewoners te helpen hun energierekening betaalbaar te houden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil daarom een extra impuls geven aan dit initiatief en zo meer bewoners bereiken. Corporaties kunnen daarbij helpen door energiedisplays te plaatsen bij de uitvoering van hun standaard werkzaamheden. Zo blijft het niet bij eenmalige projectjes.

Hulpmiddelen en ondersteuning

Corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Quintens, het bureau dat zorgdraagt voor de uitvoering van Slimmer met je energie, verzamelt best practices om corporaties te enthousiasmeren. Ook ontwikkelt Quintens hulpmiddelen waarmee corporaties hun huurders kunnen bereiken. Verder kan Quintens organisaties adviseren en op weg helpen bij de uitwerking en uitvoering van de aanpak Slimmer met je energie.

In de praktijk starten corporaties met een proeftraject om te kijken hoe ze Slimmer met je energie het beste kunnen inpassen in hun organisatie. De installatie van energiedisplays kun je bijvoorbeeld inpassen in lopende processen en beleggen bij de medewerkers die voor andere werkzaamheden al bij de huurders thuiskomen. Maar je kunt als corporatie ook samenwerken met bijvoorbeeld zonnepanelenleveranciers, onderhoudsbedrijven of aannemers. Sommige corporaties zetten juist huurdersorganisaties in bij zo’n traject. 

Praktijkvoorbeelden

Verschillende corporaties maken al gebruik van de energiedisplay. Je leest hier meer over hun ervaringen. 

Meld je aan voor Slimmer met je energie

Wil jouw corporatie huurders grip geven op hun energieverbruik? Neem contact op met Quintens via Slimmer met je energie voor meer informatie. Zo kun je snel aan de slag!

Lees meer over