Utrechtse corporaties zoeken samen naar energieoplossing

Hoe maak je 120.000 woningen geschikt om energie te leveren? De daken bedekken met zonnepanelen lijkt de meest logische oplossing. Maar hoe zorg je voor bijkomende zaken als voldoende installateurs en goed onderhoud? Woningcorporaties uit de regio Utrecht besloten met elkaar de markt te vragen om een totaaloplossing: Watt levert mijn dak op?

Met het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zoeken corporaties naar manieren om alle woningen in 2050 CO2-neutraal te maken. Energieopwekking via daken is daarin een mooie stap. RWU heeft hiervoor Squarewise, adviesbureau in de energietransitie, in de arm genomen. Lisa van Welie is vanuit Squarewise projectleider voor Watt levert mijn dak op? ‘In dit project bundelen we de vraag en dagen we de markt uit om oplossingen aan te dragen. Het doel van de vraagbundeling voor duurzame energie is niet om de goedkoopste oplossing te vinden. Natuurlijk willen we een passende business case. Maar het is minstens even belangrijk dat partijen laten zien dat ze hebben nagedacht over de lange termijn. Dat ze meedenken met de corporaties.’

Oplossing vanuit de markt

RWU wil graag dat daken een bron worden voor energieopwekking. Dat draagt bij aan CO2-reductie en levert een lagere energierekening op voor de huurders. Het kan dus ook best zijn dat massaal zonnepanelen leggen een oplossing is. Van Welie: ‘Maar we willen wel verder kijken. Want hoe pakt het bijvoorbeeld uit als straks de salderingsregeling wegvalt? We vragen specialisten uit de markt daarover mee te denken.’

Van Welie vertelt dat RWU er bewust voor kiest de oplossing aan de markt te laten. ‘Corporaties weten wat ze willen en waar ze tegenaan lopen. En de markt kent de oplossingen. Als we bijvoorbeeld vragen om een pakket zonnepanelen, dan schrijven wij de oplossing voor. Terwijl we niet per se zonnepanelen willen. We willen een partner met wie we ervoor zorgen dat in 2050 onze woningen zijn voorzien van duurzame energie. Hoe? Dat laten we open.’

Renovatieversneller

Het bundelen van de vraag is een slimme manier voor woningcorporaties om de kosten voor energiezuinige woningen omlaag te krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook via de Renovatieversneller, waarbij Aedes nauw is betrokken. Via de Renovatieversneller doen corporaties gezamenlijke uitvraag naar isolatie en warmtepompen.  

Lees meer over Watt levert mijn dak op?

De inschrijfperiode voor Watt levert mijn dak op? is ingegaan. Neem voor meer informatie contact op met Lisa van Welie.

Lees meer over