Verduurzaming in cijfers

Infographic 27 november 2023
Expert
Silvia Boldeanu
Adviseur Data en Benchmark

Woningcorporaties zijn al geruime tijd actief in de energietransitie. Daarnaast hebben ze continu vooruitgang geboekt door sociale huurwoningen met slechte energielabels te verbeteren. De opgaven voor verduurzaming blijven onverminderd groot. Om vaart te houden in verduurzaming hebben corporaties consistent beleid, een snellere afhandeling van vergunningen en samenwerking met gemeenten en netbeheerders nodig.

Wat is de huidige stand van zaken en wat zijn de plannen en verwachtingen voor de komende jaren? Je ziet het in onderstaande infographic. Onder de infographic kun je de pdf en het bronnenoverzicht downloaden.  

Lees meer over