Gevolgen nieuwe energielabels voor kleine woningen

Nieuws 22 juni 2020

De NTA8800 kan gevolgen hebben voor het energielabel van een woning. Veel kleine woningen krijgen door de nieuwe bepalingsmethode een lager energielabel. Om grote verschuivingen te voorkomen, is er een ontwerpbesluit opgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Aedes steunt dit besluit. 

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe energiebepalingsmethode NTA8800 in. Daarmee wordt de Energie-Index vervangen door de indicator primair fossiel energiegebruik, wat leidt tot een aanpassing in de indeling van de energielabels. Deze indeling is zo gekozen dat zoveel mogelijk woningen hetzelfde energielabel behouden.

De nieuwe bepalingsmethode NTA8800 blijkt echter de energiezuinigheid van kleine woningen structureel lager in te schatten. Daardoor gaan kleine woningen (kleiner dan 25 of 40 m2) een of twee labelstappen achteruit. Dat heeft gevolgen voor de WWS-punten van een woning en dus de huurprijs. Corporaties die veel kleine woningen hebben, bijvoorbeeld ouderenwoningen en studentenwoningen, komen daardoor in de problemen.

Reparatie in het WWS

Het ministerie van BZK stelt voor deze woningen daarom een reparatie in het WWS voor. Met deze reparatie houden kleine woningen bij de nieuwe waarderingsmethode hetzelfde aantal punten als ze nu hebben. Voor deze wijziging is een ontwerpbesluit opgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd.

In een brief aan de Tweede Kamer hebben Aedes en Kences (Kenniscentrum Studentenhuisvesting) hun steun voor het ontwerpbesluit uitgesproken en de Kamer opgeroepen dit voorstel aan te nemen.
Kamerleden hebben inmiddels vragen over het ontwerpbesluit gesteld aan de minister.

Lees de brief van Aedes en Kences

Bekijk het ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels

Lees meer over