Toolbox verduurzaming VvE’s

Experts
Morris Verlinden
Belangenbehartiger
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Ruim 10% van de sociale huurwoningen met een EFG-label zit in een Vereniging van Eigenaren (VvE). In de Nationale Prestatieafspraken (NPA) is afgesproken om EFG-labels in sociale huurwoningen uiterlijk in 2028 uit te faseren. Ook de woningen die in een VvE zitten, vallen onder deze afspraak. 

Het verduurzamen van een VvE geeft verschillende uitdagingen. Zo lopen de belangen van eigenaar-bewoners en de corporatie niet altijd in een lijn en zijn er niet altijd voldoende financiële middelen. Het verduurzamen van woningen binnen een VvE vraagt om een andere aanpak, de VvE beslist hier namelijk zelf over. Corporaties kunnen in hun eigenaarsrol wel agenderen en faciliteren. De Toolbox geeft handvatten over hoe je hier als organisatie mee om kunt gaan.